POSZUKIWANY SPECJALISTA DS. WDROŻENIA PROJEKTU

Stowarzyszenie Media Dizajn  realizuje projekt Creative - Traditional companies cooperation współfinansowanego ze środków Programu South Baltic. 

Projekt zakłada wypracowanie dobrych praktyk i wzmocnienie współpracy sektora kreatywnego z tradycyjnymi branżami w regionie Morza Bałtyckiego.  W tym celu konsorcjum projektu oprócz szeregu działań technicznych przeprowadzi badania i analizę sytuacji sektora kreatywnego, morskiego i odnawialnych źródeł energii na terenie Szczecina i województwa zachodniopomorskiego, oraz w zaprojektowanie 30 prototypów nowych produktów, usług i modeli biznesowych.

W tym celu poszukujemy pracownika na 1/4 etatu - specjalista ds. wdrożenia produktu.

Do Twoich obowiązków należeć będzie koordynowanie prac związanych z powstaniem platformy współpracy sektora kreatywnego z tradycyjnym, nadzorowanie procesu współpracy projektów z przemysłem

Wymagamy: 1 letniego doświadczenia wdrożenia designu, 

znajomość jęzka angielskiego w stopniu zaawansowanym

Praca na czas określony do 31.12.2019

 Językiem projektu jest język angielski.
Czas trwania projektu lipiec 2017 – lipiec 2020

 Proszę przesłać swoją ofertę w zł  do  20 września  na adres mtomczyk@mediadizajn.pl; w razie pytań proszę kontakt.

Comments