POSZUKIWANY SPECJALISTA DS. MARKETINGU PORTU

Stowarzyszenie Media Dizajn  realizuje projekt Joint development of Small Cruise Ship tourism heritage products in the Southern Baltic Sea Region JOHANN współfinansowanego ze środków Programu South Baltic. 

Projekt zakłada wypracowanie dobrych praktyk i zachęceniu operatorów małych statków wycieczkowych do wyboru regionu Morza Bałtyckiego jako atrakcyjnej destynacji turystycznej. W tym celu konsorcjum projektu oprócz szeregu działań technicznych przeprowadzi badania i analizę sytuacji w porcie Szczecin.

W tym celu poszukujemy pracownika na 1/4 etatu - specjalista ds. marketingu portu.

Do Twoich obowiązków należeć będzie zebranie i opracowanie danych dotyczące portu i nabrzeża  szczecińskiego, udział w zebraniach grupy roboczej, koordynacja spotkania projektowych w Szczecinie, udział w spotkaniach projektowych partnerów projektu.

Praca w projekcie  styczeń - grudzień 2018 rok.  

Językiem projektu jest język angielski.
Czas trwania projektu luty 2017 – grudzień 2019

Proszę przesłać swoją ofertę w zł  do  20 grudnia  na adres mtomczyk@mediadizajn.pl; w razie pytań proszę kontakt.

Comments