POSZUKIWANY KOORDYNATOR DS. BADAŃ

Stowarzyszenie Media Dizajn  realizuje projekt Creative - Traditional companies cooperation współfinansowanego ze środków Programu South Baltic. 

Projekt zakłada wypracowanie dobrych praktyk i wzmocnienie wpsółprcy sektora kreatywnego z tradycyjnymi branżami w regionie Morza Bałtyckiego.  W tym celu konsorcjum projektu oprócz szeregu działań technicznych przeprowadzi badania i analizę sytuacji sektora kreatywnego, morskiego i odnawialnych źródeł energii na terenie Szczecina i województwa zachodniopomorskiego.

W tym celu poszukujemy pracownika na pełen etat  - koordynator ds. badań.

Do Twoich obowiązków należeć będzie koordynowanie grupy badawczej,  zebranie i opracowanie danych zastanych i wtórnych dotyczących powyższego tematu, opracowanie transgranicznej ewaluacji międzysektorowej i metodologii badań, oraz opracowanie i upowszechnienie wyników badań.

Wymagamy: 3 letniego doświadczenia w zakresie badań, lub stopnia naukowego min. doktor nauk społecznych lub ekonomicznych, znajomość jęzka angielskiego w stopniu zaawansowanym

Praca na czas określony styczeń - wrzesień 2018 rok

Językiem projektu jest język angielski.
Czas trwania projektu lipiec 2017 – lipiec 2020

Proszę przesłać swoją ofertę w zł  do  20 grudnia  na adres mtomczyk@mediadizajn.pl; w razie pytań proszę kontakt.

Comments