POSZUKIWANY EKSPERT ZEWNĘTRZNY DO PROJEKTU

Stowarzyszenie Media Dizajn rozpoczęło realizację projektu Joint development of Small Cruise Ship tourism heritage products in the Southern Baltic Sea Region JOHANN współfinansowanego ze środków Programu South Baltic.

Projekt zakłada wypracowanie dobrych praktyk i zachęceniu operatorów małych statków wycieczkowych do wyboru regionu Morza Bałtyckiego jako atrakcyjnej destynacji turystycznej. W tym celu konsorcjum przeprowadzi badania marketingowe oraz kampanię informacyjną i promocyjną w mediach zarówno społecznościowych jak i tradycyjnych.

Zwracamy się do ciebie z zapytaniem o cenę usługi – ekspert zewnętrzny. :

Kierownik  Planu - asystent operatora i oświetlenie – sekretarz planu – Do twoich obowiązków należeć będzie dokumentacja fotograficzna, praca w całym okresie produkcji „prace przygotowawcze” – opracowanie planu pracy, przygotowanie kart obiektów, zestawienia materiałów, zamówienie sprzętu. Okres Zdjęciowy - obsługa administracyjna i organizacyjna. Pomoc w montażu i demontażu sprzętu filmowego i oświetleniowego. Przygotowanie planów zdjęciowych.

Termin realizacji 15.07.2017 do 20.08.2017

Pozostałe  wymagania:

- znajomość języka angielskiego

Językiem projektu jest język angielski.


Produkcja rozpoczyna się 15 lipca 2017. Film powinien być dostarczony do 30 września 2017 roku.

Proszę przesłać swoją ofertę w zł do 10 lipca 2017 r.  na adres mtomczyk@mediadizajn.pl; w razie pytań proszę o kontakt.

Comments