POSZUKIWANY EKSPERT ZEWNĘTRZNY DO PROJEKTU

Stowarzyszenie Media Dizajn  realizuje projekt Creative - Traditional companies cooperation współfinansowanego ze środków Programu South Baltic. 

Projekt zakłada wypracowanie dobrych praktyk i wzmocnienie współpracy sektora kreatywnego z tradycyjnymi branżami w regionie Morza Bałtyckiego.  W tym celu konsorcjum projektu oprócz szeregu działań technicznych przeprowadzi badania i analizę sytuacji sektora kreatywnego, morskiego i odnawialnych źródeł energii na terenie Szczecina i województwa zachodniopomorskiego, oraz  zaprojektowanie 30 prototypów nowych produktów, usług i modeli biznesowych.

Zwracamy się do ciebie z zapytaniem o cenę usługi – ekspert zewnętrzny. W ramach realizacji projektu poszukujemy pracownika na usługę: opracowanie scenariusza i przeprowadzenie badań, jakościowych i ilościowych z beneficjentami projektu CTCC, oraz z sektorem kreatywnym na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Do Twoich obowiązków należeć będzie opracowanie bazy do badań, opracowanie narzędzia badawczego, przeprowadzenie badań, opracowanie badań w języku polskim i angielskim.

Wymagamy: znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym.

Praca na czas określony.

Językiem projektu jest język angielski.

Czas trwania projektu lipiec 2017 – lipiec 2020

Proszę przesłać swoją ofertę w zł  do  13.03.2018 r.  na adres mtomczyk@mediadizajn.pl; w razie pytań proszę kontakt.

Comments