POSZUKIWANY EKSPERT ZEWNĘTRZNY DO PROJEKTU

Media Dizajn rozpoczęło realizację projektu Joint development of Small Cruise Ship tourism heritage products in the Southern Baltic Sea Region JOHANN współfinansowanego ze środków Programu South Baltic.

Projekt zakłada wypracowanie dobrych praktyk i zachęceniu operatorów małych statków wycieczkowych do wyboru regionu Morza Bałtyckiego jako atrakcyjnej destynacji turystycznej. W tym celu konsorcjum przeprowadzi badania marketingowe oraz kampanię informacyjną i promocyjną w mediach zarówno społecznościowych jak i tradycyjnych.

Zwracamy się do ciebie z zapytaniem o cenę usługi – ekspert zewnętrzny. Do twoich obowiązków należeć będzie: wyprodukowanie  filmu. Film nagrany będzie w dniach 1 – 15 sierpień w Polsce, Niemczech, Szwecji w następujących miastach - , Szczecin, Wismar, Rostock, Stralsund, Kalmar i Karskrona. Film oparty będzie na oryginalnym scenariuszu. W filmie użyte będą oryginale zdjęcia z drona i tradycyjne, oraz wywiady. Cena zawierać powinna – scenariusz, proces produkcji i post produkcji. Film powinien mieć w wersji długiej 30 minut , oraz podzielony tematycznie na co najmniej 4 krótsze części.

Językiem projektu jest język angielski.


Produkcja rozpoczyna się 15 lipca 2017 film powinien być dostarczony do 30 września 2017 roku, Proszę przesłać swoją ofertę w zł do  10 lipca 2017  na adres mtomczyk@mediadizajn.pl; w razie pytań proszę kontakt.

Media Dizajn started a project Joint Development of Small Cruise Ship heritage tourism products in the Southern Baltic Sea Region JOHANN co-financed by the South Baltic Programme.

The project involves the development of good practice and encourage operators of small cruise ships to choose the Baltic Sea region as an attractive tourist destination. For this purpose, the project consortium will conduct marketing research, information and promotion campaign in the media, both social and traditional. 
We appeal to you to inquire about the price of the service – 

Movie production –

Requirements; movie will be recorded between 1 and 15 th of August in Poland, Germany and Sweden. Places included in movie are; Gdansk, Szczecin, Wismar, Rostock, Stralsund, Kalmar and Karskrona.

Movie will be based on original script prepared by service provider. Will consists original footage (both traditional and from air) as well as interviews with people.

The service price should involeved: script, production process, and post production process.

Movie should be in long version 30 minutes, and  at least 4 parts.

Language of movie is English.


The production starts 15.07.2017 and movie should be ready 30th of September.

Please send your offer in PLN  to mtomczyk@mediadizjan.pl till 10st of July 2017 . In case of any question do not hesitate to contact me.

Comments