Postaw na współpracę z krajami Grupy Wyszehradzkiej

Do 1 września można składać wnioski do Programu Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego. Wspierane będą działania promujące m.in. współpracę kulturalną, wymianę młodzieży czy edukację. 

Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry). W przypadku niewielkich dotacji projekty mogą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych krajów V4, tylko w przypadku projektów transgranicznych o grant mogą starać się dwa podmioty. Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż sześć miesięcy. 

Dofinansowane działania:

  • współpraca kulturalna (np. festiwale , publikacje)
  • współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania)
  • edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)
  • wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci)
  • współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy)
  • promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)

Kto może ubiegać się o fundusze:
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby fizyczne.

Wysokość dofinansowania:
Maksymalna kwota przypadająca na jeden projekt to 5 000 euro. Środki otrzymane z Funduszu nie mogą przekraczać 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji).

Na stronie Funduszu znajduje się również wyszukiwarka partnerów.

Terminy składania wniosków:

  • 1 marca 2013 (termin upłynął) 
  • 1 czerwca 2013 (termin upłynął)
  • 1 września 2013
  • 1 grudnia 2013

Więcej informacji: http://visegradfund.org/grants/small_grants/

Koordynator:
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
International Visegrad Fund
Kralovske udolie 8
811 02 Bratislava
Slovak Republik
Tel.: +421 259 203 811
Fax: +421 259 203 805
Email: visegradfund@visegradfund.org
Strona www

Źródło: www.eurodesk.pl

Komentarze