Porady obywatelskie na wyciągnięcie ręki

Już od 20 kwietnia ruszy w Szczecinie Poradnia Obywatelska. To szansa dla wszystkich osób w sytuacji wymagającej konsultacji w różnych sprawach.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji „Synergia” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Edukacji i Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Educare” podjęło wspólną inicjatywę polegająca na utworzeniu na terenie Szczecina Poradni Obywatelskiej. Jej oficjalne otwarcie nastąpi 20.04.2015 r. Poradnia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 – 19:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Krasickiego 6.

Celem utworzenia Poradni jest  zapewnienie mieszkańcom województwa właściwej wiedzy tak, aby potrafili oni w aktywny i skuteczny sposób rozwiązywać swoje problemy, prowadząc tym samym do zmiany trudnej sytuacji. Z usług Poradni będą mogły korzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, które nie są w stanie same poradzić sobie z trudnościami. W ramach Poradni udzielana będzie bezpłatna, fachowa pomoc świadczona przez specjalistów m.in. psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, doradcę zawodowego, pedagoga.

Konsultacje z podopiecznymi świadczone będą zarówno w formie stacjonarnej w biurze, jak i poprzez formę elektroniczną (e-mail, komunikator gadu-gadu) oraz drogą telefoniczną. Do specjalistów obwiązują wcześniejsze zapisy telefonicznie, mailowo bądź osobiście w biurze Poradni.

Osoba do kontaktu:
Kierownik Poradni: Pani Izabela Rogojsza-Pawlaczyk
telefon: 604 513 724
e-mail: ipawlaczyk@educare.szczecin.pl

Comments