Konkurs: Pomyśl globalnie i działaj

Zainteresuj swoje środowisko, znajomych i przyjaciół tematem edukacji globalnej i złóż wniosek na projekt do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na realizację zadania publicznego Dofinansowanie działań rozwojowych i edukacji globalnej 2013. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację  zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Pomysł na projekt muszą być zrealizowane 31 grudnia 2013 r. Oferty należy złożyć do 24 stycznia 2013 r.

Celem zadania jest realizacja:
1) działań rozwojowych, w tym wsparcia demokratyzacyjnego i transformacyjnego oraz
2) edukacji globalnej
odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w 2013 r.

Aby wziąć udział w konkursie należy:
• być zarejestrowanym na stronie http://portal.polskapomoc.gov.pl, po dokonaniu rejestracji Wnioskodawca otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz wniosku projektowego on-line. Wnioskodawcy, którzy dokonali rejestracji w latach 2007-2012 powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła,
• logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się Wnioskodawca uzyskuje dostęp do formularza wniosku projektowego,
• wypełnić formularz wniosku projektowego on-line i następnie wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
• dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek projektowy do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ,
• dołączyć do wniosku projektowego jego dwie kopie wraz z kopią załączników.

Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie powinny dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

Przydatne linki:
Regulamin konkursu / Ogoszenie
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Polska Pomoc

Komentarze