„Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat – wzmacniamy wolontariat na terenie Pomorza Zachodniego”.

Celem kampanii „Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat” jest rozwój wolontariatu na terenie województwa zachodniopomorskiego. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie POLITES i Regionalne Centrum Wolontariatu w Szczecinie.


„Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat” obejmuję konferencję, produkcję spotów video, merytoryczne wsparcie koordynatorów i wolontariuszy, pomoc w zakładaniu i prowadzeniu Szkolnych Klubów Wolontariusza oraz wzmacnianie wolontariatu. Do udziału zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucje i placówki współpracujące z wolontariuszami, szkoły oraz podmioty i osoby, którym bliska jest idea wolontariatu.

Od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Stowarzyszenie realizuje drugą edycję projektu – pod nazwą Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat – wzmacniamy wolontariat na terenie Pomorza Zachodniego”.


W ramach realizacji projektu oferują możliwość zaproszenia ich do swojej placówki/ organizacji/ instytucji w celu przeprowadzenia przez nich warsztatów dla wolontariuszy i wolontariuszek. Proponują następujące tematy:

  • warsztat dla początkujących wolontariuszy i wolontariuszek "Wolontariat w pierwszych krokach",

  • warsztaty kulturowe z wolontariuszami i wolontariuszkami Programu Erasmus+ Wolontariat Europejski,

  • warsztaty dotyczące animacji i działań na rzecz lokalnej społeczności,

  • warsztaty tematyczne w odpowiedzi na Państwa potrzeby: fundraising, tutoring, praca z dziećmi, organizacja akcji społecznych.

Kontakt: E-mail biuro@polites.org.pl lub pod numerem telefonu 91 450 11 46
Więcej informacji o projekcie na stronie: Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj wolontariat.
Wszystkie warsztaty są bezpłatne. 
Zadanie jest współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.


    Comments