Pomorska Konferencja Regionalna

Urząd Miasta Szczecina zaprasza do udziału w XI Pomorskiej Konferencji Regionalnej „Pommern/Pomorze – region europejski“. Europejskie jubileusze, 10-lecie członkostwa Polski w UE oraz 25-lecie pokojowych przemian, odegrają w wygłaszanych  referatach i wykładach istotną rolę.

Konferencja organizowana jest prze Fundację im. Friedricha Eberta we współpracy z Niemiecko-Polskim Towarzystwem Pomorza Przedniego oraz Urzędem Miasta Szczecin odbędzie się 23 i 24 maja 2014 r. w Muzeum Pomorskim w Greifswaldzie.

Aby wziąć udział w konferencji należy do 9 maja 2014 r. przesłać zgłoszenie. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Biura ds. Organizacji Pozarządowych – link. Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie

Szanowni Państwo, drodzy polscy i niemieccy przyjaciele,
serdecznie zapraszamy na naszą tradycyjną Pomorską Konferencję Regionalną, która w tym roku odbędzie się pod szczególnym znakiem europejskich jubileuszy.

10-lecie członkostwa Polski w UE, zbliżające się wybory europejskie oraz 25-lecie pokojowych przemian odegrają w referatach i wykładach istotną rolę. Wspólne działania i projekty na terenie Pomorza pokażą, jak dalece stosunki partnerskie wpłynęły na utworzenie się tożsamości regionalnej.

Po wygłoszeniu wykładów dotyczących stanu partnerstwa unijnego w regionie przygranicznym Pomorza oraz perspektyw dalszej współpracy odbędzie się oparta na badaniach naukowych dyskusja dotycząca stosunków międzyludzkich w regionie przygranicznym. Chodzi tu między innymi o czynniki hamujące i wyzwania w zakresie tworzenia wspólnej tożsamości. Wyniki paneli dyskusyjnych zostaną ujęte w katalogu postulatów, który zostanie zaprezentowany obywatelom oraz przedstawicielom kręgów polityki na szczeblu kraju związkowego i samorządów, jak również mediom po obu stronach granicy.

Cieszymy się na Państwa aktywne uczestnictwo i zainteresowanie.

Fundacja im. Friedricha Eberta, Biuro w Schwerinie
Niemiecko-Polskie Towarzystwo Pomorza Przedniego
Urząd Miasta Szczecin, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

Program konferencji tu lub w pliku pdf poniżej