Polacy i Czesi razem o czasach przełomu

W tym roku mija 45 lat od interwencji zbrojnej sił Układu Warszawskiego na terytorium Czechosłowacji. Symbolem protestu przeciwko interwencji stały się akty samospaleń, w tym pierwszy Jana Palacha, studenta Uniwersytetu Karola w Pradze. Dziś, wspólnie z Czechami mamy możliwość wrócić do tych wydarzeń i spojrzeć na nie ze wspólnej perspektywy historycznej.

16 października 2013 r. (środa) w Auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 odbędzie się otwarcie wystawy pn. „Jan Palach 1969”, łączącej analizę kontekstu historycznego, fotografie oraz kopie oryginalnych dokumentów prywatnych i urzędowych związanych z dramatycznym protestem czeskiego studenta. Ekspozycji towarzyszyć będzie polsko-czeska debata otwarta pn. „Kamienie milowe i perspektywy przyszłości – rok 1968 Polacy i Czesi” oraz projekcja filmu w reż. Agnieszki Holland pt. „Gorejący krzew”. Gośćmi specjalnymi debaty będą: dr Petr Janyška (Dyrektor Czech Center), dr Patrick Eichler (Uniwersytet Masaryka w Pradze), prof. US dr hab. Anna Szczepańska (Uniwersytet Szczeciński), dr Sebastian Ligarski (IPN w Szczecinie), red. Piotr Semka – dziennikarz, publicysta.

Ekspozycji towarzyszyć będą archiwalne materiały dokumentalne ukazujące wydarzenia, które zakończyła zbrojna interwencja wojsk Układu Warszawskiego. Materiał zarejestrowany przez czechosłowackich filmowców podczas tych dramatycznych wydarzeń oraz w dniach je poprzedzających, przez wiele lat były utajnione w archiwach. W dniu 16 października 2013 r. będziemy mieć wyjątkową szansę zobaczyć kopie tych materiałów w przestrzeni akademickiej Wydziału Humanistycznego US przy ul. Krakowskiej 71-79.

Wydarzenie to jest efektem polsko-czeskiej współpracy Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie, Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie,  Stowarzyszenia Twórców i Producentów Sztuki oraz Cech Center.

PROGRAM:
godz. 11:30 – 12:45 – projekcja filmu w reż. Agnieszki Holland  pt. „Gorejący krzew”; Miejsce: Aula Uniwersytetu Szczecińskiego w Wydziale Humanistycznym US przy ul. Krakowskiej 71-79;

godz. 13:00 – Otwarcie wystawy: „Jan Palach 1969”

16 stycznia 1969 roku tuż przed godziną 14:30 przy schodach Muzeum Narodowego, przy Placu Wacława w Pradze. Motywy swojej decyzji przedstawił w czterech listach. Gestem tym chciał w swoich rodakach obudzić potrzebę oporu wobec „normalizacji” związanej z okupacją sowiecką i zaostrzeniem cenzury i propagandy. Jego desperacki protest poruszył opinię publiczną w Czechosłowacji i za granicą. Od chwili swojej śmierci przypominany jest jako symbol „pochodnia”, ofiara i bohater.

Niniejszym proponujemy Państwu wystawę, która ma na celu zaprezentować osobę Jana Palacha w innym świetle. Chcemy osadzić jego życie i postępowanie w kontekście wydarzeń historycznych. Przybliżyć jego poglądy, plany i działania. Skupić się na reakcjach, jakie akt jego samospalenia wywołał w społeczeństwie. Wystawa łączy słowo pisane z fotografią, zawiera analizy kontekstu historycznego, kopie odtajnionych oryginalnych dokumentów prywatnych i urzędowych związanych z dramatycznym protestem czeskiego studenta.

godz. 13:15 – 14:30 – Debata otwarta pn. „Kamienie milowe i perspektywy przyszłości – rok 1968 Polacy i Czesi”; Miejsce: sala 067 Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych US; Goście specjalni: dr Petr Janyška (Dyrektor Czech Center), dr Patrick Eichler (Uniwersytet Masaryka w Pradze), prof. US dr hab. Anna Szczepańska (Uniwersytet Szczeciński), dr Sebastian Ligarski (IPN w Szczecinie), red. Piotr Semka (dziennikarz, publicysta).

Źródło: materiały organizatora

Comments