Podaruj godzinę swojemu miastu

Sprawdź, ile dobrego możesz zrobić dla Szczecina w ciągu 60 minut. Zaproś swoich przyjaciół, współpracowników, sąsiadów do akcji – już po raz trzeci organizowanej przez Stowarzyszenie Polites – „Godzina dla Szczecina”.

Akacja Godzina dla Szczecina skierowana jest dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin, klubów, klas, kół, organizacji pozarządowych, instytucji, grup nieformalnych, czyli dla wszystkich, którzy chcą zostać  wolontariuszami miasta. Wystarczy pomiędzy 27 a 29 września 2013 r. zorganizować akcję i zrobić „coś dobrego” dla Szczecina. Stowarzyszenie Polites będzie zbierać fotorelacje z przeprowadzonych społecznie przedsięwzięć, a następnie umieszczać je na stronie internetowej www.polites.org.pl.

Na zdobywców największej ilości głosów czeka możliwość wyboru nagrody o łącznej wartości 150 z.

Fotorelacje można przesyłać do 30 września 2013 r. do godz. 12 na adres e-mail: biuro@polites.org.pl. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone 4 października 2013 r.

Dodatkowe informacje:
Regionalne Centrum Wolontariatu 91 450 11 46 lub 502 04 77 12

WAŻNE! Przesłanie zdjęć/filmików z akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody bez zobowiązań i kompensaty dla uczestnika Akcji, do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, głosu we wszystkich materiałach filmowych, zdjęciowych i reportażach związanych z prowadzoną działalnością oraz na publikowanie jego wizerunku w celu promowania działalności Stowarzyszenia POLITES z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Dworcowej 19/205. Oświadczenie jest bezterminowe i zgodne z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również zgodne z Kodeksem Rodzinnym i Kodeksem Cywilnym art. 23 i 24.

Przydatne linki:

Comments