Pobierz publikację Sektor i Segment Kreatywny w Metropolii Szczecińskiej

Dobrobyt zależy w coraz mniejszym stopniu od fizycznych zasobów, a w coraz większym od zdolności tworzenia gospodarczo użytecznych nowych pomysłów. O spójności społeczeństw, ich dobrobycie i zrównoważonym rozwoju miast będzie w przyszłości decydować sektor kreatywny – twierdzą autorki książki „Segment i sektor kreatywny w metropolii szczecińskiej”.

Waga problematyki nad segmentem i sektorami kreatywnymi znalazła swoje odzwierciedlenie w prowadzeniu na szeroką skalę badań na poziomie europejskim i światowym. Świadczy o tym wielość nakładów finansowych przeznaczonych przez Unię Europejską w wysokości 1.8 mld Euro w ramach nowego programu „Kreatywna Europa” w okresie 2014 - 2020, a także dotychczasowe raporty na temat „Kreatywnej Ekonomii” sporządzane przez UNESCO i UNDP.

Analiza literatury przedmiotu oraz wyniki badań zrealizowane przez środowiska naukowe w krajach europejskich oraz USA , zainspirowały autorki do przeprowadzenia badań nad segmentem kreatywnym i wybranym sektorem kreatywnym w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Segment i Sektor Kreatywny w Metropolii Szczecińskiej autorstwa Moniki Tomczyk i Sylwii Bąkowskiej, która jest do pobrania poniżej.

Kilka słów o autorkach

Sylwia Bąkowska jest doktorem nauk ekonomicznych i członkiem Stowarzyszenia Media Dizajn, które zarządza Szczecińskim Inkubatorem Kultury. Prowadzi badania z zakresu roli prosumenta w kreowaniu wartości przemysłów kreatywnych i kultury. Jest ekspertem od marketingu relacji w segmencie kreatywnym

Monika Tomczyk jest dyrektorem Szczecińskiego Inkubatora Kultury. Pracuje rownież na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, specjalizuje się w ekonomice sektora kreatywnego i jego wpływie na rozwój regionalny, modelach biznesowych sektora kreatywnego i kultury, zarządzaniu designem i projektowaniem usług na poziomie mikroekonomicznym

Wydawnictwo Segment i Sektor Kreatywny w Metropolii Szczecińskiej zostało sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Szczecina. 

Comments