Pierwszy partnerski przegląd o edukacji globalnej

Raport stanowi zbiór dobrych praktyk z zakresu edukacji globalnej zebranych przez przedstawicieli 30 organizacji i instytucji. Z dokumentu dowiemy się m.in. jak stworzyć przestrzeń stałej współpracy wewnątrz środowiska NGO i instytucji zajmujących się tą tematyką. Dokument na pewno okaże się niezbędny w trakcie  pisania wniosków.


Raport został przygotowany przez grupa roboczą ds. edukacji globalnej. Jest to pierwszy pierwszy partnerski przegląd (ang. peer review) dotyczący materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej. Do udziału w przeglądzie zaproszono pracujące z tym obszarze organizacje, instytucje oraz akademików.

Wnioski i rekomendacje z przeglądu oraz pracy warsztatowej uczestników seminarium zebrano w raporcie „Jak badać jakość edukacji globalnej”. Raport w wersji elektronicznej do ściągnięcia pod adresem: www.zagranica.org.pl

Celem inicjatywy było zidentyfikowanie wyzwań, które stoją przed autorami i autorkami publikacji oraz projektów z zakresu edukacji globalnej oraz próba sformułowania praktycznych wskazówek, które byłyby odpowiedzią na istniejące trudności.

Wynikiem przeglądu było wyłonienie dobrych praktyk z następujących czterech obszarów działalności organizacji i instytucji:
- materiały edukacyjne,
- akcje i działania kampanijne proponowane różnym grupom, w tym uczniom i uczennicom oraz nauczycielkom i nauczycielom,
- programy wsparcia dla szkół i nauczycielek/nauczycieli,
- konkursy na realizację projektów z zakresu edukacji.

Grupa Zagranica jest stowarzyszeniem polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną oraz edukację globalną.

Przydatne linki:
www.zagranica.org.pl.


Komentarze