PERYSKOP W GÓRĘ

W imieniu Klastra Przemysłów Kreatywnych oraz Zachodniopomorskiej Sieci Akademickich Biur Karier zapraszamy wszystkich kreatywnych i przedsiębiorczych na Targi Peryskop. Już w marcu w Szczecinie.

Jak zapowiadają organizatorzy: Peryskop pozwala wyjrzeć nieco ponad powierzchnię i dostrzec na horyzoncie niedaleki cel. Takim celem dla Targów Peryskop jest budowanie trwałych więzi między przedsiębiorcami w regionie i zachodniopomorskimi uczelniami, ponieważ od tych relacji zależeć będzie najbliższa przyszłość gospodarki Pomorza Zachodniego. To trudne zadanie stoi przed kreatywnymi, innowacyjnymi przedsiębiorcami, których największym problemem okazują się nieadekwatne kadry. Stąd misją Targów Peryskop jest nie tylko wsparcie i prezentacja oferty przedsiębiorstw kreatywnych i integracja biznesu ze światem nauki, ale także aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów lokalnych uczelni.

Wśród wystawców:
Przedsiębiorstwa innowacyjne i kreatywne, poszukujące klientów biznesowych
Akademickie Biura Karier poszukujące pracodawców do współpracy przy organizacji staży i praktyk
Przedsiębiorstwa i instytucje poszukujące pracowników, stażystów i praktykantów
Instytucje wspierające finansowanie działalności przedsiębiorstwa

Goście:
Właściciele, menadżerowie i zarządzający biznesem, poszukujący kreatywnych rozwiązań, innowacyjnych projektów oraz finansowania
Pracodawcy poszukujący pracowników
Dyrektorzy i kierownicy instytucji publicznych
Przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu
Kadra naukowa wszystkich uczelni wyższych na Pomorzu Zachodnim
Przedstawiciele samorządów terytorialnych
Pracodawcy z Niemiec (Meklemburgia – Pomorze Przednie)
Studenci i absolwenci wszystkich uczelni wyższych na Pomorzu Zachodnim

Miejsce Targów: Service Inter-Lab (WZIEU US, ul.Cukrowa 12, wstęp wolny)
Data: 3-4 marca 2016 r.

Klaster i Targi na Facebooku znaleźć można tutaj.

PRZYSTAŃ (W) INKU!

Comments