Perspektywa 2020 dla Pomorza Zachodniego. Zgłoś swoje uwagi

Do 27 stycznia 2014 r. trwają konsultacje społeczne projektu dokumentu określającego kierunki rozwoju Pomorza Zachodniego do roku 2020 (RPO WZ). Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie na spotkaniach konsultacyjnych, drogą e-mailową oraz w trakcie czatu z marszałkiem.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, dokumentu określającego kierunki regionalnej interwencji w latach 2014–2020.

Projekt programu (do pobrania)Formularz zgłaszania uwag (do pobrania)

Zajrzyj na: http://www.perspektywa2020.wzp.pl/

Comments