PAMIĘĆ MIASTA w fotograficznych portretach mieszkańców

Strumienie pamięci o mieście zanikają, zostają przerwane, odchodzą w zapomnienie wraz z tymi, którzy w tym mieście byli przed nami. Historia mieszkańców jednej ze szczecińskich kamienic zostanie zachowana, a o tym jak daleko sięga pamięć, będziemy mogli przekonać się już wkrótce, podczas wystawy.

PAMIĘĆ MIASTA to społeczna inicjatywa, która pochyla się nad tematem pamięci zapisywanej w miejskiej przestrzeni. Bohaterami projektu są najstarsi mieszkańcy szczecińskiej kamienicy przy ul. Kopernika 11/12. Stanowią oni bezcenny nośnik pamięci i przechowalnię wiedzy dotyczącej tej części miasta. Projekt podejmuje próbę ucieleśnienia ludzkich wspomnień w postaci fotograficznych portretów. Wpisując osobiste historie jego bohaterów w przestrzeń i zbiorową pamięć miasta.

Efektem projektu będzie wystawa fotograficzna, zaaranżowana w przestrzeni podwórka przy ul. Kopernika 11/12. Jej celem jest integracja i aktywizacja mieszkańców kamienicy poprzez działania artystyczne. Stworzenie trwałej sąsiedzkiej wspólnoty, zdolnej do realizowania wspólnych inicjatyw. Naruszenie dotychczasowej struktury podwórka, ma zobrazować mieszkańcom jego potencjał i nowe przyjazne dla nich funkcje. Wyzwolić dążenie do poprawy estetyzacji zamieszkiwanej okolicy.

Szczeciński Inkubator Kultury serdecznie zaprasza na wystawę fotograficzną PAMIĘĆ MIASTA, która będzie miała miejsce w sobotę, 29 listopada 2014 r. o godzinie 14:00 na podwórku przy ulicy Kopernika 11/12.

Zanim nastąpi wernisaż warto śledzić historię powstawania zdjęć tutaj

Fotograficzne portrety wykona doświadczony fotograf i podróżnik Marcin Zaborowski, od wielu lat związany ze Szczecinem. Współpracuje Magazynem National Geographic Polska i firmą Canon. Tegoroczny laureat  III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Prasowej „Grand Press Photo 2014”, w kategorii „Portret sesyjny”. Obecnie realizuje długoterminowy projekt zatytułowany “Rohingowie. Uchodźcy”, o mniejszości etnicznej Rohingach, prześladowanej w Birmie.  

Mikroinicjatywa PAMIEĆ MIASTA powstała w ramach projektu "REkreacja. Profesjonalny Menedżer Społeczny", finansowanego przez Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


PRZYSTAŃ W INKU!

Comments