OWES w Szczecinie zaprasza na szkolenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie Aktywa Plus Emilia Kowalska zaprasza na bezpłatne szkolenia: „Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa podmiotów ekonomii społecznej oraz "Źródła i metody pozyskiwania środków na działania podmiotów ekonomii społecznej".

Szkolenie „Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa” odbędzie się w Szczecinie w dniach w dniach 25-26.01.2014 r. (łącznie 16 godzin zajęć). W trakcie szkoleń poruszane będą takie zagadnienia jak:

  • zasady sprawozdawczości wraz z terminami,
  • cele sprawozdań, praktyczne rady dot. przygotowywania sprawozdań, przykłady sprawozdań,
  • sprawozdawczość merytoryczna OPP i pozostałych podmiotów ekonomii społecznej,
  • sprawozdawczość finansowa: aspekty prawne, Bilans, Rachunek wyników, CIT.

Zgłoszenia należy przesyłać do 20.01.2014 r. do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie Aktywa Plus Emilia Kowalska przy ul. Cukrowej 8, pokój 220, faxem na nr: 91 444 34 06.  Więcej informacji udzielanych jest pod nr tel: 91 444 31 63, pod adresem e-mail: kontakt@aktywneowes.pl. Poniżej formularz do pobrania.

Szkolenie: „Źródła i metody pozyskiwania środków na działalność podmiotów ekonomii społecznej” odbędzie się w Szczecinie w terminie 24-26.01.2014 r. i 7-9.02.2014 r. (2 zjazdy).  Łącznie 48 godziny zajęć w systemie weekendowym (2 razy: piątek-niedziela).

W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się wszystkiego na temat m.in.:

  • zasad finansowania podmiotów ekonomii społecznej (PES),
  • form wsparcia podmiotów ekonomii społecznej,
  • źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej,
  • gdzie szukać, jak pozyskać i rozliczyć się z dofinansowania.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 20.01.2014 r. do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie Aktywa Plus Emilia Kowalska przy ul. Cukrowej 8, pokój 220.  Więcej informacji udzielanych jest pod nr tel: 91 444 31 63, pod adresem e-mail: kontakt@aktywneowes.pl.
Poniżej formularz do pobrania. 

Uczestnicy szkoleń otrzymają bezpłatnie: profesjonalną i praktyczną wiedzę, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, wyżywienie; nocleg (dla osób spoza Szczecina), ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdów na i ze szkolenia. Dodatkowo: dla osób niepełnosprawnych - asystę; dla osób wychowujących małe dzieci - opiekę, doradztwo w zakresie tematyki zajęć.

Przydatne linki: http://aktywneowes.pl/

Komentarze