Ostatni uzupełniający nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG IV A

Na wniosek Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V przyznane zostały dodatkowe środki na realizację Funduszu Małych Projektów w ramach programu INTERREG IV A.

 Dzięki tej decyzji, wspólne Biuro Funduszu Małych Projektów ogłasza uzupełniający nabór wniosków o wsparcie projektów realizowanych w ramach „Funduszu Małych Projektów INTERREG IV A” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nabór prowadzony będzie od dnia  do dnia 17 marca br. do godz. 15.30.

Wnioski (podpisany formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać drogą pocztową lub osobiście w kancelarii biura FMP/SPF Al. Wojska Polskiego 164, 71-335 Szczecin, pok. 108.

O dofinansowanie należy wystąpić minimum miesiąc przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji projektu. Realizacja projektu powinna zakończyć się do dnia 31 maja 2015 r.

 

Dofinansowaniu będą podlegały w szczególności małe przedsięwzięcia służące poprawie kooperacji w następującym zakresie: kultura, sport, ochrona środowiska, działania proekologiczne, zdrowie i integracja społeczna, kształcenie ustawiczne (np. wspólne warsztaty, szkolenia, seminaria, konferencje) itp. W związku z krótkim czasem realizacji projektów, przedsięwzięcia o szerszym zasięgu (impreza masowa) i stanowiący jej cześć, polsko-niemiecki projekt FMP nie będą brane pod uwagę. 

Dowiedz się więcej i Pobierz dokumenty>>  

 

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments