OWES zaprasza na szkolenia

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Aktywa Plus Emilia Kowalska zaprasza przedstawicieli ekonomii społecznej na kolejne szkolenia. Najbliższe zajęcia poświęcone będą tematyce związanej z zarządzaniem, marketingiem czy źródłami pozyskiwania środków na działalność statutową.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z terenu Miasta Szczecina, powiatów: polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, gryfickiego i Miasta Świnoujście (np. fundacji, stowarzyszenia, spółdzielni socjalnej).

 Najbliższe szkolenia:

 • Menadżer ekonomii społecznej 7-9.03.2014
 • Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa dla podmiotów ekonomii społecznej 8-9.03.2014
 • Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa dla ochotniczych straży pożarnych 22-23.03.2014
 • Źródła i metody pozyskiwania środków na działania podmiotów ekonomii społecznej 4-27.04.2014
 • Marka i PR w podmiotach ekonomii społecznej  5-6.04.2014
 • Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej  26-27.04.2014.

Szkolenia organizowane są weekendami w formie stacjonarnej w Szczecinie lub w formie wyjazdowej w miejscowościach nadmorskich.

Szczegóły:

 • W ramach projektu można bezpłatnie skorzystać również z doradztwa oraz  usług specjalistycznych (marketingowych np. druku materiałów reklamowych, prawnych, księgowych i animacji partnerstw).
 • Każdy podmiot może skierować na szkolenia maksymalnie 4 osoby, a każda z osób może skorzystać z 2 szkoleń.

Uczestnicy szkoleń otrzymają bezpłatnie:

 • profesjonalną i praktyczną wiedzę,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • wyżywienie i nocleg,
 • ubezpieczenie NNW,
 • zwrot kosztów dojazdów na i ze szkolenia,
 • dodatkowo: dla osób niepełnosprawnych - asystę; dla osób wychowujących małe dzieci - opiekę,
 • doradztwo w zakresie tematyki zajęć.

Więcej informacji na www.aktywneowes.pl

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy zgłaszać się do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie Aktywa Plus Emilia Kowalska przy ul. Cukrowej 8, pokój 220.

Więcej informacji udzielanych jest pod nr tel: 91 444 31 63, pod adresem e-mail: kontakt@aktywneowes.pl   

Comments