Ogłoszenie konkursu FIO 2014

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). Termin składnia ofert upływa 7 marca 2014 r.

Składane projekty powinny realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

  1. Małe inicjatywy;
  2. Aktywne społeczeństwo;
  3. Aktywni obywatele;
  4. Silne organizacje pozarządowe;
Termin składania ofert: od 07 lutego 2014 r. do 07 marca 2014 r.

Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2014 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Przydatne linki:
Ogłoszenie konkursu

Comments