We wrześniu Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Jaką formę będzie mieć pierwszy w Polsce dokument, określający kierunki działania NGO? Jaki jest stan społeczeństwa obywatelskiego po 25 latach demokracji? Warto zabrać głos w dyskusji. Polecamy waszej uwadze Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbędzie się w Warszawie w II połowie września. 

OFIP to odbywające się co trzy lata w Warszawie wydarzenie, podczas którego uczestnicy podsumowują kolejne etapy budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pomiędzy 8 a 15 września 2014 r. w Warszawie i składa się z następujących przedsięwzięć:

  • Konferencji Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (14-15 września 2014 r.);
  • Tygodnia Obywatelskiego ( (8-13 września 2014 r., Warszawa);
  • Pikniku Inicjatyw Obywatelskich (14 września 2014 r. Krakowskie Przedmieście).

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (14-15 września 2014 r.)
W ramach przygotowań do Forum w 16 województwach w maju i czerwcu  odbywają się  Regionalne Fora Inicjatyw Pozarządowych organizowane przez lokalne NGO  w ramach debaty „III sektor dla Polski”.

Zespół INKU uczestniczył w Regionalnym Forum Inicjatyw Pozarządowych, które odbyło się 27 i 28 czerwca 2014 r. w Kołobrzegu.

Pierwszy dzień warszawskiego Forum zostanie poświęcony kontynuacji dyskusji rozpoczętej w regionach na temat kondycji i roli organizacji pozarządowych w Polsce. VII OFIP to miejsce, w którym zostanie przedłożony  projekt pierwszego dokumentu, określającego kierunki działania organizacji pozarządowych w Polsce. Drugi dzień Forum będzie należeć do organizacji pozarządowych. Tematy sesji zaproponowane przez organizacje z całej Polski obejmować będą takie zagadnienia jak: fundraising i finansowanie organizacji, nowe technologie, partycypację i edukację obywatelską, współpracę samorządów z III sektorem oraz biznesem, wolontariat, standardy działania NGO, pozarządowe instytucje pracy. Rejestracja dla wszystkich uczestników wraz ze szczegółowym programem Forum zostanie otwarta na stronie internetowej www.ofip.eu w drugiej połowie lipca.

Przydatne linki: projekt III sektor dla Polski

Tydzień Obywatelski i Piknik Inicjatyw Obywatelskich
Imprezy Tygodnia Obywatelskiego i Pikniku Inicjatyw Obywatelskich mają zachęcić mieszkańców Warszawy do angażowania się w inicjatywy społeczne poprzez udział w warsztatach, grach miejskich, spotkaniach i happeningach przygotowanych przez organizacje. Dzięki konkursowi minigrantowemu prowadzonemu przez Miasto st. Warszawa, Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz lokalni liderzy będą mogli otrzymać dofinansowanie swojego projektu, który zrealizują w ramach VII OFIP-u podczas Tygodnia Obywatelskiego (8-13 września) lub na Pikniku Inicjatyw Obywatelskich (14 września). Zgłoszenia będą przyjmowane od 7 lipca 2014 r. na stronie www.ofip.eu

Organizatorem OFIP-u jest Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych powstała w 2003 r., aby reprezentować organizacje społeczne w Polsce. Jest jedyną ponadbranżową federacją, która zrzesza łącznie 500 organizacji, w tym inne federacje, fundacje i stowarzyszenia, w których działa ponad 1 mln osób. OFOP ma wpływ na kształtowanie rozwiązań prawnych i finansowych związanych z sektorem pozarządowym. Uczestniczy w tworzeniu zasad, dzięki którym środki unijne trafiają do organizacji i obywateli. Działa na rzecz jawnego, przejrzystego i odpowiedzialnego funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce oraz zachęca do podejmowania inicjatyw obywatelskich.

Więcej informacji na stronie internetowej www.ofop.eu

Comments