OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY RÓWNAĆ SZANSE 2018

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2018" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności!

Celem konkursu jest wsparcie projektówktórych celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 2018 r., a 30 listopada 2019 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się:

  • Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i  fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),

  • Domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

    Uwaga! O dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które obecnie realizują inne projekty w ramach OKG i RKG Programu „Równać Szanse”.

    Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.


Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca  2018 roku, o godzinie 12:00.

Zasady konkursu, wzór formularza wniosku, instrukcję wypełniania wniosku oraz kryteria oceny merytorycznej diagnozy znajdują się na stronie:

https://www.rownacszanse.pl/i390

Comments