OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA PROJEKTÓW 2016 - ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT

Zgłoś swój projekt z zakresu animacji kultury budujący współpracę międzypokoleniową, przyjedź do Lublina i podziel się dobrymi praktykami z animatorami kultury z całej Polski! W naborze warto wziąć udział również dlatego, że opisy wybranych projektów ukażą się w publikacji w serii "Edukacja+Animacja". Warto! 

w imieniu organizatorów zachęcamy do zgłaszania projektów na Ogólnopolską Giełdę Projektów 2016, która odbędzie się w dniach 12-13 grudnia w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie pod hasłem "animacja + generacje". Organizatorem szóstej edycji wydarzenia jest Narodowe Centrum Kultury, a współorganizatorami Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Urząd Miasta Lublin oraz Warsztaty Kultury. Temat przewodni został wybrany w otwartym głosowaniu internautów. 

Dlaczego warto się zgłosić?

Autorzy 20 wybranych projektów będą mogli zaprezentować je animatorom z całej Polski pierwszego dnia wydarzenia w dwóch etapach: krótkiej prezentacji na scenie oraz podczas rozmów stolikowych. Ponadto opisy projektów znajdą się również w publikacji z serii "Edukacja + Animacja". Aby lepiej przygotować się do spotkania, autorzy wybranych projektów mogą wziąć też udział w bezpłatnym szkoleniu z wystąpień publicznych w dniach 16-18 listopada w Radziejowicach. Warto uczestniczyć w wydarzeniu również dlatego, że drugi dzień Ogólnopolskiej Giełdy Projektów to okazja do samokształcenia - animatorzy będą mieli szansę wziąć udział w dyskusjach, konsultacjach z ekspertami i przeróżnych warsztatach. Serdecznie zapraszamy!

Jakie projekty można zgłosić?

Do naboru mogą być zgłaszane działania kulturalne i projekty animacyjne związane z tematem „animacja + generacje”, w szczególności oparte o ideę współpracy międzypokoleniowej; odkrywające i wykorzystujące potencjał (wiedzę, umiejętności, doświadczenie) różnych grup wiekowych w celu budowania wspólnoty, wzmacniania więzi i dialogu międzypokoleniowego.

Promowane będą projekty istotne dla podtrzymywania lokalnego dziedzictwa i tradycji, odkrywania swojej historii i korzeni, twórczo angażujące uczestników; oparte na międzypokoleniowej wymianie doświadczeń, wiedzy, umiejętności, pasji i zainteresowań, a także inspirujące do włączenia się w wolontariat.

Zgłaszane mogą być projekty - zakończone lub na zaawansowanym etapie realizacji - realizowane w okresie od 1 stycznia 2015 roku (najwcześniej) do 31 grudnia 2016 roku (najpóźniej). Ocenie nie podlegają projekty biorące udział w poprzednich edycjach Ogólnopolskiej Giełdy Projektów. 

  • Termin nadsyłania zgłoszeń: do 12 października 2016 roku.
  • Wyniki naboru ogłosimy do 2 listopada 2016 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem naboru, który zawiera również wzór formularza i umowy licencyjnej. 

PRZEJDŹ DO FORMULARZA

Co to jest Ogólnopolska Giełda Projektów?

Coroczne wydarzenie Narodowego Centrum Kultury organizowane w ramach Platformy Kultury i skierowane do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury. Głównym celem Giełdy jest umożliwienie wymiany doświadczeń animatorów kultury i lokalnych liderów na temat realizowanych projektów kulturalnych, aktywizujących społeczności w caej Polsce. Wydarzenie odbywa się zawsze pod hasłem przewodnim - dotychczas były to: "edukacja + animacja", "nowe media + animacja", "sztuka + animacja", "historie + animacja", "przestrzeń publiczna + animacja". Kluczowym punktem programu jest prezentacja dwudziestu dobrych praktyk wybranych przez niezależny zespół merytoryczny. Dzięki licznym warsztatom, debatom i rozmowom z ekspertami spotkanie ma również wymiar edukacyjny.

Zobacz poprzednie edycje Ogólnopolskiej Giełdy Projektów.

W razie problemów technicznych oraz pytań i wątpliwości dotyczących Ogólnopolskiej Giełdy Projektów 2016 organizatorzy proszą o kontakt z Ireną Madej pod adresem imadej@nck.pl, tel: 22 210 01 94.

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments