Zdecyduj jak będzie wyglądała współpraca NGO-sów z WZ w roku 2014

Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Pomorza Zachodniego uczestniczyli  w konsultacjach dotyczących programu współpracy z województwem zachodniopomorskim (WZ) w roku 2014. Kolejne spotkanie odbędzie się we wrześniu br.

Celem spotkania było omówienie propozycji Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Przedstawicieli organizacji pozarządowych interesowany zagadnienia związane, m.in. z kluczem podziału pieniędzy na poszczególne obszary działalności oraz dysproporcją podziału tych środków (Wydział Edukacji i Sportu ma przyznaną kwotę 2 991 000,00 zł, a Wydział Zdrowia 200 000 zł). Ponadto przedstawiciele NGO-sów zaznaczyli, ze już na etapie konstruowaniu programu współpracy powinny być podane konkretne zadania i przedmioty konkursów. Próbowano również uzyskać informacje, ile pozostało środków do końca tego roku.

Spotkanie odbyło się 3 lipca 2013 r. 2013 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zachęcamy do zapoznania się z Program współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. [do pobrania poniżej].

Jak podaje Urząd Marszałkowski projekt programu zostanie poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego we wrześniu br. Obecnie na terenie Pomorza Zachodniego działa około 7 tysięcy organizacji pozarządowych. W roku 2013 na organizowane przez nie przedsięwzięcia przeznaczono ok. 6 milionów złotych z  budżetu województwa zachodniopomorskiego. Środki te przyznawane są w formie otwartych konkursów ofert i tzw. "małych grantów".

Przydatne linki:

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z NGO w 2012 roku

Relacja ze spotkania (Urząd Marszałkowski)

www.wws.wzp.pl