O współpracy Urzędu Marszałkowskiego z NGO [spotkanie]

Urząd Marszałkowski WZ zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie dotyczące projektu „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Spotkanie odbędzie się 3 lipca 2013 r. o godz. 10.45 w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Wały Chrobrego 4 w Szczecinie).

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli zachodniopomorskich organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program spotkania:

10:45 – 11:00
kawa powitalna
11:00 – 11:30
otwarcie spotkania, powitanie uczestników, przedstawienie celu spotkania, prezentacja członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
11:13 – 11:45
prezentacja „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”
11:45 – 13:00
dyskusja dotycząca projektu „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” – zebranie uwag i propozycji do wojewódzkiego Programu współpracy z NGO od zgromadzonych przedstawicieli organizacji pozarządowych.
13:00 – 13:10
podsumowanie i zakończenie spotkania.

Spotkanie umożliwi poznanie opinii III sektora na temat wojewódzkiego Programu współpracy Z NGO, zebranie uwag i propozycji do Programu na rok 2014, tak, aby dokument stanowił odzwierciedlenie aktualnych potrzeb i służył jak najlepszej współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie załączonej karty  do 28 czerwca br. do godz. 12.00 pocztą elektroniczną na adres mkuncewicz@wzp.pl lub faksem na numer: 91/ 44 16 231.

Ilość miejsc w Sali jest ograniczona

Przydatne linki:
http://www.wzp.pl/wws/organizacje_pozarzadowe/

Comments