O współpracy międzynarodowej [warsztaty]

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie we współpracy z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim zaprasza na cykl warsztatów  związanych z nawiązaniem, rozwojem i utrzymaniem kontaktów międzynarodowych.

Warsztaty ułatwią uczestnikom odnalezienie się w środowisku międzynarodowym, efektem czego będą nawiązane kontakty międzynarodowe, jak również dalszy ich rozwój. Warsztaty poprowadzi współpracujący z RODM Jakub Gibowski, inspektor ds. obsługi prasowej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 

Harmonogram szkoleń: 

24.09.2013
Multimedia w służbie komunikacji

26.09.2013
Jak pokonać różnice międzykulturowe w komunikacji?

03.10.2013
Kreowanie własnego wizerunku w środowisku międzynarodowym

08.10.2013
Organizacja spotkań międzynarodowych

10.10.2013
Jak zostać zauważonym i zapamiętanym w środowisku międzynarodowym? Sztuka autoprezentacji.

15.10.2013
Sztuka prowadzenia sporu w środowisku międzynarodowym

17.10.2013
Współpraca w grupie międzynarodowej

22.10.2013 
Jak utrzymywać kontakty ze znajomymi z zagranicy?

24.10.2013
Jak utrzymywać dobre relacje z mediami?

29.10.2013
Do czego służą media społecznościowe?

Rekrutacja 

Spotkania będą się odbywać w siedzibie RODM w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 67 w godzinach 16.00 do 18.00.

Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest przesłanie deklaracji uczestnictwa na adres: rodm@rodm-szczecin.pl.

Formularz deklaracji znajduje się na stronie
www.rodm-szczecin.pl/spotkaniaszkolenia/aktualne-szkolenia/.

Każdy uczestnik warsztatów uzyska certyfikat.

Serdecznie POLECAMY!

PRZYDATNE LINKI:
www.rodm-szczecin.pl 
 

Comments