O Szczecińskim Budżecie Obywatelskim

Urząd Miasta zaprasza szczecinian do zespołu, który odpowiedzialny będzie za opracowanie zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015. Nabór trwa do 6 kwietnia 2014 r.

Zadaniem zespołu będzie analiza uwag i propozycji zgłoszonych przez mieszkańców Szczecina w ramach konsultacji społecznych dotyczących zasad Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015. Konsultacje przeprowadzono pomiędzy 15 stycznia a 24 lutego 2014 r.

Zespół odpowiedzialny będzie za przygotowanie:

  • procedury zgłaszania, weryfikacji i wyboru przez Mieszkańców projektów do realizacji; 
  • kryteriów zgłaszanych projektów;
  • harmonogramu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok; 
  • sposobów prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej, mającej na celu promocję idei budżetu obywatelskiego.

Kandydatów na przedstawicieli mieszkańców można zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy  dostępny jest tutaj.

Zgodnie z uchwałą Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 26 marca 2014 r., warunkiem zgłoszenia kandydata do składu Zespołu jest ukończenie 18 roku życia.

Wyłonienie sześciu przedstawicieli Mieszkańców do udziału w pracach Zespołu nastąpi w drodze publicznego losowania, które odbędzie się 8 kwietnia 2014 r. o godzinie 18.00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych Mieszkańców do zgłaszania swoich kandydatur.

Przydatne linki: Ogłoszenie o naborze 

Comments