O kulturze w naszym regionie [raport]

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań mającymi zdiagnozować świadomość kulturalną mieszkańców naszego regionu oraz kondycję uczestnictwa w kulturze. Publikacja zwiera również opinie na temat działalności instytucji kultury.

Badanie zostało przeprowadzonego przez BIOSTAT na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Publikacja będzie punktem wyjścia do dyskusji odbywających się w ramach Kongresu Kultury Pomorza Zachodniego.

Publikacja została podzielona na dwie części:

Część pierwsza – badanie dotyczące odbiorców kultury, którego celem było:

  1. Uzyskanie wiedzy o świadomości kulturalnej mieszkańców regionu - od rozumienia pojęcia „kultura” przez znajomość aktualnej oferty kulturalnej po oczekiwania względem niej;
  2. Opis modelu uczestnictwa mieszkańców województwa w kulturze;
  3. Ocena funkcjonowania instytucji kultury z perspektywy odbiorców.

Część druga – badanie dotyczące instytucji kultury, którego celem było:

  1. Analiza funkcjonowania instytucji kultury z perspektywy ich pracowników ;
  2. Sposoby i strategie budowania oferty przez instytucje kultury z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie, czy precyzyjne dopasowanie oferty do potrzeb odbiorców realnie wpłynie na zwiększenie uczestnictwa w kulturze;
  3. Źródła finansowania instytucji kultury – bieżące funkcjonowanie, oferta. 

Plik do ściągnięcia online

Comments