Nowelizacja ustawy o pożytku podpisana

25 sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach. Będzie trochę zmian. Przedstawiamy je w skrócie za ngo.pl. 

Gorącym tematem w trakcie prac nad ustawą była kwestia 1%. Ostatecznie ustalono, że jeśli organizacja wydaje na swoją kampanię jednoprocentową pieniądze, które wcześniej otrzymała od podatników, musi o tym poinformować (np. w ogłoszeniu w mediach, zachęcającym do przekazywania 1%, poinformować, że ogłoszenie jest finansowane z funduszy pozyskanych z 1%).

Inny obowiązek informacyjny nałożono na organizacje pożytku publicznego (OPP), wykorzystujące w swoich kampaniach specjalne programy do rozliczenia PIT. Na takim programie musi się znaleźć wyraźny komunikat, czy umożliwia on wskazanie różnych OPP, czy tylko jednej (zwykle tej, która wykorzystuje program w swojej kampanii). Opisany obowiązek dotyczy wszystkich podmiotów udostępniających programy do PIT-ów (a nie tylko organizacji pożytku).

Nowelizacja wprowadza też sankcje za pośrednictwo w zbieraniu i przekazywaniu 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego, które w danym roku nie znalazły się na liście uprawnionych do otrzymywania 1%.

Powstanie także Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, który ma być zasilany m.in. niewykorzystanymi (np. z powodu utraty statusu OPP) lub nieprawidłowo wydatkowanymi przez OPP środkami z 1%.

Jakie jeszcze zmiany wprowadzi nowelizacja? 

  • odrębne uregulowanie zasad udostępniania informacji publicznej przez NGO-sy,

  • rozbudowanie przepisów o zlecaniu zadań publicznych przez samorządy w formie regrantingu,

  • doprecyzowanie regulacji umożliwiających podzlecania realizacji zadań (kiedy część zadania realizuje inny podmiot, a nie bezpośrednio organizacja, która otrzymała dofinansowanie),

  • nowe obowiązki dla administracji dotyczące rad pożytku publicznego i programów współpracy,

  • uporządkowanie i doprecyzowanie regulacji dotyczących rad działalności pożytku publicznego różnych szczebli.

Zmienione przepisy wejdą w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia. Szybciej, bo po 14 dniach, zaczną działać nowe regulacje dotyczące Rady Działalności Pożytku Publicznego. Chodzi o zapis umożliwiający członkom rady pełnienie swoich obowiązków dłużej niż dwie kadencje oraz o możliwość poszerzenia RDPP. Rada będzie miała "co najmniej 20 członków", a nie jak do tej pory dokładnie dwudziestu (i ani jednego więcej).

Pełen tekst i inne informacje na ten temat na ngo.pl.

Comments