Listopadowe warsztaty w Inku!

Zachęcamy do poświęcenia ostatnich dwóch miesięcy 2012 roku na zdobywanie wiedzy z zakresu promocji Waszej organizacji, uzyskiwania środków finansowych na działania kulturalne czy określania potrzeb swoich grup docelowych. Przygotowaliśmy dla Was bogatą ofertę warsztatową. Rekrutacja trwa!

W najbliższym czasie będzie można skorzystać z oferty warsztatów dot. składania wniosków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Urzędu Miasta, dowiedzieć się jak prowadzić skuteczne badania socjologiczne w NGO i jak określać potrzeby odbiorców Waszych usług, zyskać praktyczne umiejętności z zakresu wystąpień radiowych czy budowania relacji z mediami. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów i praktyków w danej dziedzinie - radców prawnych, specjalistów ds. projektów, specjalistów ds. promocji, dziennikarzy, pracowników naukowych.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego, lista aktualnych warsztatów dostępna jest tutaj. Warsztaty są bezpłatne, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Lista aktualnych szkoleń:

1. Jak wykorzystać dane statystyki publicznej do sporządzenia ewaluacji ex-ante
prowadzący: dr Maciej Kowalewski
Doktor socjologii, wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalista z zakresu socjologii miasta i kultury

W najprostszym ujęciu ewaluacja ex-ante jest oceną programu lub projektu dokonywaną przed jego rozpoczęciem. Ważnym punktem dokumentacji projektowej coraz częściej jest rozpoznanie istniejącego stanu faktycznego wnioskowanego problemu. Piszący projekty, chcąc przedstawić skalę rozwiązywanych problemów, odwołują się do rozmaitych wskaźników, takich jak wielkość bezrobocia, poziom wykształcenia, nierówności edukacyjne itd.. W jaki sposób poszukiwać takich statystyk? Gdzie można odnaleźć potrzebne dane? O tym dowiecie się podczas warsztatów!

kiedy: 9.11.2012, godz. 10:00-13:00

Z przyczyn niezależnych od Organizatora warsztat odbędzie się 30 listopada 2012 r. w godzinach 14-17.

2. Badania socjologiczne dla NGO
prowadzący: dr Maciej Kowalewski
Doktor socjologii, wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalista z zakresu socjologii miasta i kultury

Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się jak istotne jest prowadzenie badań socjologicznych w organizacjach pozarządowych i jak wpływa to na dopasowanie swoich działań do potrzeb odbiorców przez co relacje z nimi są trwalsze.

kiedy: 12.11.2012, godz. 10:00-13:00
Formularz rejestracyjny na warsztat dostępny tutaj

3. Diagnoza potrzeb grupy docelowej. Metody i techniki badań
prowadzący: dr Maciej Kowalewski
Doktor socjologii, wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalista z zakresu socjologii miasta i kultury

W trakcie zajęć omówione zostaną metody i techniki badań potrzeb odbiorców działań organizacji pozarządowych, co pozwala na lepsze dopasowanie oferty danej organizacji do oczekiwań jej grup docelowych. Jak to zrobić? Dowiecie się w trakcie warsztatu!

kiedy: 13.11.2012, godz. 10:00-13:00
Formularz rejestracyjny na warsztat dostępny tutaj

4. Event marketing jako narzędzie promocyjne organizacji pozarządowej
prowadząca: Anna Tuderek
Menedżer kultury, trener biznesu. Posiada wykształcenie podyplomowe w kierunku media i komunikowanie. Dotychczas pracowała na stanowisku redaktora reklamy w wydawnictwie oraz w biurze prasowym w strukturach administracji publicznej. Do maja 2012 wydawca magazynu SIC! Członek zarządu fundacji Grupa Sztalingrad. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Obecnie zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. marketingu i partnerstwa publiczno-prywatnego w szczecińskiej Filharmonii

W trakcie spotkania zostaną omówione rodzaje i typy eventów. Uczestnicy warsztatów będą mieli za zadanie zaplanowanie i opracowanie koncepcji eventu. Omówione zostaną korzyści wynikające z tego typu promocji.

kiedy: 15.11.2012, godz. 17:00-20:00
Formularz rejestracyjny na warsztat dostępny tutaj

5. Kalendarz dotacji na rok 2013 - zaplanuj kampanię projektową swojej organizacji - ZMIANA TERMINU WARSZTATU
prowadzący: Robert Bartłomiejski
Socjolog, wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim, zastępca dyrektora w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Szczecinie, specjalista ds. projektów europejskich

O jakie środki finansowe z programów ogłoszonych na 2013 rok może starać się Twoja organizacja? Gdzie szukać informacji o ogłoszeniach konkursów i jakich wytycznych przestrzegać? Jakie wymagania musi spełnić Twoja organizacja? Tego m.in. dowiedzą się uczestnicy warsztatu.

kiedy: 19.11.2012, godz. 10:00-14:00
Formularz rejestracyjny na warsztat dostępny tutaj. 

6. Jak zorganizować imprezę masową - teoria i praktyka - UWAGA! NOWY WARSZTAT!
Podczas warsztatu trenerzy przekażą uczestnikom praktyczne rady jak zorganizować imprezę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w oparciu o Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 nr 62 poz. 504). Omówimy:
- zgłoszenia
- zgody
- obowiązki i odpowiedzialność organizatorów
- wymagane dokumenty i terminy
- organizację imprezy plenerowej, 
- organizację imprezy w obiekcie zamkniętym
- kwestię ochrony i zabezpieczenia medycznego imprezy
- zajęcie pasa drogowego, zmiana organizacji ruchu, itp.
- przykłady dobrych praktyk.

Kadra wykładowców:
Tomasz Łuczkowski- Prezes COMPLEX Studio Profesjonalnej Obsługi Imprez, prawnik, ratownik medyczny
Ryszard Łuczkowski - animator, organizator i współorganizator wielu wydarzeń i imprez
Marzena Mila-Kortas – inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Szczecin w Zespole ds. organizacji ruchu
Łukasz Sacharski - Biuro Ochrony Osób i Mienia ALKON

Realizator szkolenia:
COMPLEX Studio Profesjonalnej Obsługi Imprez
Tomasz Łuczkowski
ul. Żytnia 21, 71- 006 Szczecin
e-mail: biuro@complex.szczecin.pl, tel. (0) 661 569 766

Harmonogram szkolenia:
12.00 – 13.30 obowiązujące przepisy prawa 
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 nr 62 poz. 504)
13.30 – 13.45 Przerwa
13.45 – 15.00 Wymagane dokumenty 
15.00 – 15.15 Przerwa
15.15 – 16.30 Ochrona i zabezpieczenie imprezy
16.30 – 16.45 Przerwa
16.45 – 18.00 Zajęcia pasa drogowego i zmiana organizacji ruchu
18.00 – 18.30 Przykłady dobrych praktyk - podsumowanie

kiedy: 17.11.2012, godz. 12:00-18:30
Formularz rejestracyjny na warsztat dostępny tutaj

7. Media Relations na potrzeby organizacji pozarządowej
prowadząca: Anna Tuderek
Menedżer kultury, trener biznesu. Posiada wykształcenie podyplomowe w kierunku media i komunikowanie. Dotychczas pracowała na stanowisku redaktora reklamy w wydawnictwie oraz w biurze prasowym w strukturach administracji publicznej. Do maja 2012 wydawca magazynu SIC! Członek zarządu fundacji Grupa Sztalingrad. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Obecnie zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. marketingu i partnerstwa publiczno-prywatnego w szczecińskiej Filharmonii

W takcie spotkania zostaną omówione rodzaje mediów. Uczestnicy dowiedzą się jak budować politykę informacyjną instytucji, jak inicjować kontakty z mediami. W trakcie warsztatów zadaniem uczestników będzie przygotowywanie komunikatów prasowych. Omówione zostaną także najważniejsze elementy prawa prasowego.

kiedy: 22.11.2012, godz. 17:00-20:00
Formularz rejestracyjny na warsztat dostępny tutaj

8. Źródła finansowania projektów dla NGO z funduszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych - jak wypełnić wniosek?
prowadzący: Robert Bartłomiejski
Socjolog, wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim, zastępca dyrektora w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Szczecinie, specjalista ds. projektów europejskich

W takcie spotkania uczestnicy będą mogli w praktyce zapoznać się ze specyfiką wypełniania wniosków do Ministerstwa Spraw Zagranicznych - na co zwrócić uwagę, czego unikać, co jest istotne.

kiedy: 23.11.2012, godz. 10:00-14:00
Formularz rejestracyjny na warsztat dostępny tutaj

9. Warsztaty dziennikarskie, z uwzględnieniem wystąpień radiowych
prowadzący: Łukasz Kowalik
filolog angielski, tłumacz, prezenter współpracujący z Radiem Szczecin i 94.4 szczecin.fm

W trakcie spotkania omówiona zostanie specyfika wypowiedzi radiowej. Uczestnicy warsztatów będą mieli za zadanie zbudować komunikat w formie wypowiedzi radiowej. Omówione zostaną zasady pracy z mikrofonem oraz zostaną zanalizowane różne wystąpienia radiowe.

kiedy: 26.11.2012, godz. 13:00-16:00
Formularz rejestracyjny na warsztat dostępny tutaj

10. Webwriting
prowadząca: Anna Tuderek
Menedżer kultury, trener biznesu. Posiada wykształcenie podyplomowe w kierunku media i komunikowanie. Dotychczas pracowała na stanowisku redaktora reklamy w wydawnictwie oraz w biurze prasowym w strukturach administracji publicznej. Do maja 2012 wydawca magazynu SIC! Członek zarządu fundacji Grupa Sztalingrad. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Obecnie zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. marketingu i partnerstwa publiczno-prywatnego w szczecińskiej Filharmonii

Warsztaty te skupiają się na specyfice komunikatów publikowanych w Internecie. Zadaniem uczestników będzie przygotowywanie komunikatów na potrzeby strony internetowej. Omówione zostaną elementy komunikatu oraz jego budowa.

kiedy: 27.11.2012, godz. 16:30-18:00
Formularz rejestracyjny na warsztat dostępny tutaj

11. Webwriting
prowadząca: Anna Tuderek
Menedżer kultury, trener biznesu. Posiada wykształcenie podyplomowe w kierunku media i komunikowanie. Dotychczas pracowała na stanowisku redaktora reklamy w wydawnictwie oraz w biurze prasowym w strukturach administracji publicznej. Do maja 2012 wydawca magazynu SIC! Członek zarządu fundacji Grupa Sztalingrad. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Obecnie zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. marketingu i partnerstwa publiczno-prywatnego w szczecińskiej Filharmonii

Warsztaty te skupiają się na specyfice komunikatów publikowanych w Internecie. Zadaniem uczestników będzie przygotowywanie komunikatów na potrzeby strony internetowej. Omówione zostaną elementy komunikatu oraz jego budowa.

kiedy: 29.11.2012, godz. 17:00-18:30
Formularz rejestracyjny na warsztat dostępny tutaj

12. PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 - wniosek aplikacyjny
prowadzący: Robert Bartłomiejski
Socjolog, wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim, zastępca dyrektora w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Szczecinie, specjalista ds. projektów europejskich

W takcie spotkania uczestnicy będą mogli w praktyce zapoznać się ze specyfiką wypełniania wniosków do Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2013 - na co zwrócić uwagę, czego unikać, co jest istotne.

kiedy: 30.11.2012, godz. 10:00-14:00
Formularz rejestracyjny na warsztat dostępny tutaj

13. Warsztaty dziennikarskie, z uwzględnieniem wystąpień radiowych
prowadzący: Łukasz Kowalik
filolog angielski, tłumacz, prezenter współpracujący z Radiem Szczecin i 94.4 szczecin.fm

W trakcie spotkania omówiona zostanie specyfika wypowiedzi radiowej. Uczestnicy warsztatów będą mieli za zadanie zbudować komunikat w formie wypowiedzi radiowej. Omówione zostaną zasady pracy z mikrofonem oraz zostaną zanalizowane różne wystąpienia radiowe.

kiedy: 30.11.2012, godz. 16:00-19:00
Formularz rejestracyjny na warsztat dostępny tutaj

14. Jak wykorzystać dane statystyki publicznej do sporządzenia ewaluacji ex-ante
prowadzący: dr Maciej Kowalewski
Doktor socjologii, wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalista z zakresu socjologii miasta i kultury

W najprostszym ujęciu ewaluacja ex-ante jest oceną programu lub projektu dokonywaną przed jego rozpoczęciem. Ważnym punktem dokumentacji projektowej coraz częściej jest rozpoznanie istniejącego stanu faktycznego wnioskowanego problemu. Piszący projekty, chcąc przedstawić skalę rozwiązywanych problemów, odwołują się do rozmaitych wskaźników, takich jak wielkość bezrobocia, poziom wykształcenia, nierówności edukacyjne itd.. W jaki sposób poszukiwać takich statystyk? Gdzie można odnaleźć potrzebne dane? O tym dowiecie się podczas warsztatów

kiedy: 30.11.2012 , godz. 14:00-17:00
Formularz rejestracyjny na warsztat dostępny tutaj

Comments