Nowe narzędzie wsparcia artystów i osób związanych z kulturą na rynku pracy

Władze samorządów zaczynają dostrzegać potencjał przemysłów kreatywnych i poszukują narzędzi, które ułatwią zatrudnienie w instytucjach kultury, czy łączenie biznesu z kulturą. Jednym z takich narzędzi może stać się model ART AKTYWATOR, który ma ułatwiać nawiązywanie współpracy pomiędzy artystami, instytucjami kultury i przedsiębiorcami. 

Celem projektu jest pomoc osobom po kierunkach artystycznych i związanych z kulturą wykonywać pracę zgodną z ich pasjami artystycznymi oraz rozwinąć sieć kontaktów z instytucjami kultury, instytucjami rynku pracy, przedsiębiorcami oraz wszystkimi, którzy interesują się kulturą i sztuką. Każda zainteresowana instytucja może skorzystać bezpłatnie z wypracowanego rozwiązania – kompleksowej ścieżki wsparcia dla osób związanych z kulturą i sztuką na rynku pracy.

W skład modelu ART AKTYWATOR, oprócz portalu wchodzi również podręcznik dla instytucji wspierania zatrudnienia, pomocny przy pracy z osobami po kierunkach związanych z kulturą i sztuką, aby dzięki uczestnictwu w proponowanej ścieżce wsparcia rozpoczęły aktywność zawodową w przemysłach kreatywnych. Dodatkowo przygotowane zostały materiały do prowadzenia specjalistycznych szkoleń adresowanych do grupy docelowej,a dotyczących tematyki niezbędnej dla osób, które mają odnaleźć się zawodowo w ramach przemysłów kreatywnych (zarządzania sobą i współpracownikami w ramach przemysłów kreatywnych, marketingu, promocji, reklamy i PR-u, technik sprzedaży wytworów kultury, ochrony własności intelektualnej).

Platforma www.art-aktywator.pl ma docelowo wspomagać tworzenie klastrów w ramach przemysłów kreatywnych. Każdy artysta będzie mógł założyć swój profil, umieścić w nim portfolio i referencje. Przedsiębiorca, bądź instytucja kultury poszukująca artysty, czy animatora kultury będzie mogła przeglądać dokonania poszczególnych osób i nawiązać z nimi współpracę.

Obecna wersja platformy jest wersją testową i skierowana jest dla osób i instytucji z województwa lubelskiego, ale w przyszłości jej zasięg ma być ogólnopolski.

Projekt innowacyjny, realizowany w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 lipca 2014 r. przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie z Fundacją Likejon i Europerspektywą Beata Romejko. Projekt „PI ART-AKTYWATOR” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PRZYSTAŃ W INKU!

Comments