NOWE KONKURSY OD UM SZCZECIN

Koniec roku to intensywny czas dla organizacji pozarządowych - także ze względu na wysyp konkursów grantowych. Przedstawiamy te najświeższe z dziedziny kultury i nie tylko, ogłoszone przez Urząd Miasta Szczecina.

Przypominamy również, że w INKU możecie umówić się na bezpłatne konsultacje z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, dzięki czemu możecie lepiej przygotować się do złożenia oferty na jeden z powyższych konkursów. Tutaj znajdziecie szczegóły dotyczące konsultacji.

1. Konkurs nr BOP/MB/2016/006
Nazwa zadania: Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych
Termin: 2015/12/31 

Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez "żródła zewnętrzne należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznym mogą być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej itp. Najkrócej mówiąc, to konkurs na wkłady własne. Jeśli staracie się o środki z innych źródeł (np. ministerialnych) lub już macie zagwarantowane z nich środki, ale macie problem z wkładem własnym, ten konkurs jest dla Was. Szczegóły tutaj.

2. Konkurs nr BOP/MB/2016/005
Nazwa zadania: Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego – Lokalnego Centrum Aktywności Obywatelskiej w Szczecinie
Termin: 2015/12/15

Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Szczegóły tutaj.

3. Konkurs nr BOP/JG/2016/002
Nazwa zadania: "Przygotowanie i realizacja działań w okresie od 30 maja do 5 czerwca 2016 roku w ramach organizacji X edycji Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, zwanego dalej w treści ogłoszenia TIP oraz XV edycji Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI, zwanego dalej w treści ogłoszenia PP"
Termin: 2015/12/10

Szczegóły tutaj.

4. Konkurs nr BOP/SP/2015/063
Nazwa zadania: Przygotowanie i realizacja kampanii promującej możliwość przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego
Termin: 2015/12/07

Szczegóły tutaj.

PRZYSTAŃ (W) INKU!

Comments