Niezwykła mapa na Zamku Książąt Pomorskich

Wystawa Miasta Księstwa Pomorskiego jest efektem projektu przybliżającego niezwykły zabytek znajdujący się w zbiorach Zamku Książąt Pomorskich - siedemnastowieczną Wielką Mapę Księstwa Pomorskiego, autorstwa znamienitego kartografa Eilharda Lubinusa.  

NIEZWYKŁA MAPA
Lubinus przygotował słynną mapę z niezwykłą jak na ówczesne czasy dokładnością, przemierzając w tym celu cały obszar Księstwa Pomorskiego. Największe włości książąt z rodu Gryfitów zostały dodatkowo wyróżnione przy pomocy niewielkich 49 wedut miejskich tworzących bordiurę mapy.

Jesteś na Zamku? Koniecznie zobacz instalację multimedialną Wielka Mapa Księstwa Pomorskiego.

DZIEDZICTWO MIESZKAŃCÓW POMORZA 
Upamiętniony na Mapie Lubinusa obszar Księstwa Pomorskiego pokrywa się w dużej mierze z obszarem dzisiejszego Euroregionu Pomerania, a najważniejsze miejscowości, które uwieczniono na mapie, leżą i po polskiej, i po niemieckiej jego stronie. Zabytkowa mapa jest więc czymś więcej, niż tylko dokumentem pewnego etapu rozwoju kartografii - stanowi bowiem świadectwo wspólnej historii regionu, który był przed wiekami zjednoczony pod władzą książąt z dynastii Gryfitów. Mapa Lubinusa to zatem ważny pomnik wspólnego dziedzictwa i wspólnych korzeni dzisiejszych mieszkańców Pomorza.

O WYSTAWIE 
Założeniem wystawy jest przybliżenie dziejów miast Księstwa Pomorskiego w czasach panowania książąt z dynastii Gryfitów. Oprócz opisów historycznych i fotografii ukazujących we współczesnym ujęciu fragmenty miast i wybrane zabytki z czasów Lubinusa, atrakcją na wystawie są makiety Szczecina, Wolgastu, Barth, Greifswaldu, Szadzka i Marianowa, stworzone na podstawie wizerunków z mapy.

Otwarcie wystawy odbędzie się 25 lutego (wtorek) o godz. 17:00 w  Galerii Gotyckiej (wejście J). Wystawę będzie można oglądać do 30 marca 2014 r. Wstęp wolny.

Na wystawie prezentowane są obiekty ze zbiorówZamku Książąt Pomorskich w Szczecinie,  Archiwum Państwowego w Szczecinie,  Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, Książnicy Pomorskiej, Muzeum Ziemi Karlińskiej w Karlinie, Muzeum Regionalnego im. Andzreja Kaubego w Wolinie, dr. Wojciecha Lizaka.

Projekt Miasta Księstwa Pomorskiego jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegooraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania).

Źródło: zamek.szczecin.pl

Comments