Niewygodne, niechciane i niebezpieczne - Tydzień Zakazanych Książek z MBP

Cenzura istnieje równie długo, jak słowo pisanie. Kontrolowanie tekstu, a najlepiej – zakazanie, było powszechnym i popularnym procederem (który notabene istnieje do dziś). 27 września rozpoczyna się Tydzień Książek Zakazanych, z okazji którego filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie przygotowały spotkania, wystawy i prezentacje poświęcone tematyce kontroli wydawnictw.

30 września o godz. 15.00 w filii bibliotecznej nr 6 w Dąbiu oraz 2 października (piątek) o godz. 15.00, w siedzibie ProMedia (filia biblioteczna nr 54), odbędzie się spotkanie zatytułowane „Papierowa rewolucja”. Poprowadzi je Mateusz Lipko ze szczecińskiego oddziału IPN. Zaprezentowana na nich będzie historia rozwoju wydawnictw bezdebitowych oraz przykładowe książki wydawane w drugim obiegu. Zostaną zademonstrowane także urządzenia drukarskie (ramka, sitodruk) i opisywana praca podziemnych drukarzy.

O godz. 17.00 odbędzie się wykład „Czy w PRL książki niewygodne dla władz palono?”. Tematem będzie charakterystyka polityki stalinowskich władz wobec książki i czytelnictwa. Przedstawiony zostanie rozwój ruchu wydawniczego, walka z analfabetyzmem i działania popularyzujące czytelnictwo, które to zjawisko z roku na rok nabierało coraz bardziej politycznego charakteru, z drugiej strony – przedstawione zostaną systemowe działania nad fizycznym wyeliminowaniem książek uznanych przez władze za szkodliwe i niebezpieczne dla systemu i władzy komunistycznej. Prelekcję wygłosi dr Paweł Szulc ze szczecińskiego oddziału IPN.

1 października (czwartek) o godz. 17.00, w siedzibie ProMedia (filia biblioteczna nr 54), odbędzie się spotkanie, wykład połączony z debatą, na temat cenzury prewencyjnej, nielegalnych wydawnictw, ruchu podziemnego w Szczecinie pod koniec lat 80. Udział wezmą uczestnicy ówczesnych studenckich wydawnictw podziemnych – Teresa Hulboj, Andrzej Kotula i Marzena Kowalska.

Ponadto w filii bibliotecznej nr 54 będzie dostępna ekspozycja w witrynie okiennej oraz okolicznościowa prezentacja dla szkół, pod tytułem „A co jeśli powiem ci, że nie możesz tego przeczytać”.

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments