NATALIA SZOSTAK – CIAŁO DOSKONALE CZARNE

Na wystawę pt. „Natalia Szostak. Ciało doskonale czarne” składają się prace aktualnie tworzone przez artystkę. Aby osiągnąć możliwie największą autentyczność wypowiedzi wizualnej, Natalia Szostak sięga po szeroki wachlarz środków wyrazu za pośrednictwem takich dziedzin sztuki, jak: malarstwo, rysunek, grafika, wideo, obiekt i techniki mieszane.

Ważnym elementem genezy projektu jest obraz Scena Leśna I, będący częścią tryptyku malarskiego przedstawiającego trzy różne sytuacje na tle lasu. Są to wątki zaczerpnięte z osobistej biografii autorki, ale ich rolą nie jest zwykła narracja, lecz próba zobrazowania pojęć wybiegających poza kategorie własnego życiorysu, istniejących jakby poza określonym czasem i miejscem. Pierwszy obraz z serii, prezentowany na wystawie, ukazuje leśny pejzaż, ponad którym widoczny jest czarny kwadrat – kolejny istotny komponent wystawy. Czarny kwadrat, koło i krzyż pojawiają się w kilku prezentowanych tu pracach, w otoczeniu delikatnie zarysowanych przedstawień natury: leśnej fauny i flory, tlącego się ogniska. To zapożyczone od Kazimierza Malewicza symbole „odczuć świata bezprzedmiotowego”, które w nowym kontekście nabierają znaczenia wielowymiarowego, transcendentalnego, nieuchwytnego.

Tytułowe „Ciało doskonale czarne” to zaczerpnięte z fizyki kwantowej pojęcie określające ciało całkowicie pochłaniające padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne, które w rzeczywistości nie istnieje. Pełni ono zatem funkcję opisową zjawiska znanego wyłącznie jako hipoteza, stanowiąc tym samym przeciwwagę dla wszystkiego co materialne, widzialne, ziemskie.

Maria Szymańska-Korejwo

WYSTAWA CZYNNA W DNIACH 13.11.2015-31.01.2016

KURATORKA WYSTAWY: Maria Szymańska-Korejwo

WSPÓŁPRACA: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka, Natalia Helman, Małgorzata Posadzka, Mariola Balińska

Gdańska Galeria Fotografii, Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku
Zielona Brama
Długi Targ 24, 80-828 Gdańsk
Tel. +48 58 307 59 12 w. 117, 119

ggf@mng.gda.pl, m.szymanska@mng.gda.pl
www.mng.gda.p

PATRONAT HONOROWY: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Zapraszamy po więcej informacji tutaj.

Zespół INKU serdecznie gratuluje Natalii!

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments