Narodowe Czytanie Pana Tadeusza: Księga szczecińska

W roku 2012 upływa dwieście lat od  wydarzeń opisanych przez Adama Mickiewicza w poemacie „Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie". Z tej okazji Kancelaria Prezydenta RP zaproponowała całej Polsce narodowe czytanie Pana Tadeusza.


O roku ów! Kto ciebie widział w naszym kraju!
                    1812 - 2012

Narodowe Czytanie Pana Tadeusza
          Księga szczecińska

Odpowiadając na ten apel prezydent Szczecina zaprasza w sobotę 8 września od godz. 11.00 wszystkich mieszkańców i gości naszego miasta do szczecińskiej Różanki na wspólne czytanie i wspólne przeżywanie naszego narodowego arcypoematu.

Do czytania zaproszeni są nie tylko ludzie kultury, mediów i nauki ale również przedstawiciele wszelkich zawodów, młodzież, osoby posługujące się alfabetem Braille`a i językiem migowym - słowem wszyscy, którym bliski jest  klejnot  naszej kultury narodowej. Zapisy wszystkich chętnych  przyjmuje pod nr. tel. 91 424 04 64 Szczeciński Inkubator Kultury, gdzie następnie 6 września o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie osób zgłoszonych – każdy otrzyma określony fragment do odczytania i godzinę swego występu - chętni wezmą również udział w krótkich warsztatach z zasad czytania wiersza 13. zgłoskowego.

Swoje losy mają również i książki (Habent sua fata libelli). Poszukujemy zatem najstarszych, bądź wiążących się z ciekawą historią, egzemplarzy Pana Tadeusza znajdujących się w rękach szczecinian. Prosimy o przyniesienie ich 8 września do Różanki -  specjaliści z Miejskiej Biblioteki Publicznej ocenią przyniesioną książkę a następnie najciekawsze egzemplarze oraz ich losy zostaną zaprezentowane ze sceny.

Współorganizatorzy:
Szczeciński Inkubator Kultury,
SAA
Partnerzy:
Teatr Współczesny,
Teatr Polski,
Teatr Lalek Pleciuga,
Opera na Zamku,
Miejska Biblioteka Publiczna,
ZUK. 

 

 

Comments