Kim jest współczesny obywatel? Przeczytaj najnowszy numer Przeglądu Uniwersyteckiego

Jaki jest współczesny wzorzec postawy obywatelskiej? Czy możliwe jest wychowanie szczęśliwego podatnika i współobywatela? Czy źródłem obywatelskiej satysfakcji może stać się dzielenie swoimi dochodami z innymi? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukali redaktorzy Przeglądu Uniwersyteckiego.

Członkowie redakcji Przeglądu Uniwersyteckiego spotkali się 18 listopada 2014 roku w Szczecińskim Inkubatorze Kultury, aby pochylić się nad tematem współczesnego wzorca człowieka - obywatela. Podczas debaty poruszono istotne kwestie dotyczące społeczeństwa obywatelskiego, różne odcienie rozumienia pojęcia "obywatel", kryterium prawne obywatelstwa czy wyznaczniki postawy obywatelskiej. Omówiono także nadchodzące wyzwania, z którymi dopiero przyjdzie nam się wszystkim zmierzyć i które doprowadzą do modyfikacji obecnego definiowania siebie jako obywatela.

W dyskusji udział wzięli:

dr Maciej Kowalewski - adiunkt w Zakładzie Socjologii Zbiorowości Terytorialnych Instytutu Socjologii Wydziału Humanistycznego US; specjalizuje się w socjologii miasta i studiach miejskich

dr hab. Agnieszka Chlebowska - prof. US w zakładzie Studiów Społecznych i Gospodarczych Instytutu Historii Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego US

dr hab. Jerzy Ciapała - prof. US w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej Wydziału Prawa i Administracji US

prof.dr hab. Renata Zimińska - kierowniczka Zakładu Epistemologii Instytutu Filozofii Wydziału Humanistycznego US

Zapraszamy do lektury artykułu oraz całej treści najnowszego numeru Przeglądu Uniwersyteckiego. Znajdziecie tam także wzmiankę o Szczecińskim Inkubatorze Kultury.

PRZYSTAŃ (W) INKU!

Comments