NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DLA NGO W USTAWACH - SZKOLENIE

Zostały ostatnie miejsca na szkolenie dotyczące zmian w ustawach przyjętych w 2015 roku. Zmian ważnych dla sektora pozarządowego i wpływających na codzienne funkcjonowanie organizacji pozarządowych. Warto się pojawić!

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin zaprasza organizacje pozarządowe ze Szczecina na bezpłatne szkolenie dot. najważniejszych zmian w ustawach przyjętych w 2015 roku. Omówione zostaną m.in. zmiany w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Zasygnalizowane zostaną także projektowane zmiany we wzorach formularzy oraz zmiany w innych istotnych dla Was ustawach.

Szkolenie odbędzie się 14 stycznia 2016 roku, start o godz. 11.00, miejsce: Sala Sesyjna Rady Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, lewe skrzydło (dawna Filharmonia). W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji, obowiązują wcześniejsze zgłoszenie mailowe. Osoby zainteresowane udziałem powinny wysłać maila ze swoimi danymi (nazwę organizacji, imię i nazwisko uczestnika, mail kontaktowy oraz telefon) na adres bop@um.szczecin.pl. W temacie proszę wpisać „szkolenie ngo 18122015” lub „Szkolenie ngo 14012016”.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania biuro zorganizuje dodatkowe szkolenia.

PRZYSTAŃ (W) INKU!


Comments