Nabór wniosków na sfinansowanie wkładu własnego w projekcie

Macie problem z zebraniem wkładu finansowego w projekcie? Czy wiecie, że Urząd Miasta Szczecin ogłasza konkursy na realizację projektów, które finansowane będą w części ze źródeł zewnętrznych? Innymi słowy, możecie sfinansować swój wkład własny. Trwa właśnie nabór ofert!

Tylko do 20 lutego Biuro Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin przyjmuje wnioski o sfinansowanie wkładu własnego w projekcie. 

Zadanie na które przyznane zostaną środki musi polegać na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta.

Przypominamy, że na realizację zadania organizacja pozyskuje środki ze źródeł zewnętrznych, takich jak: fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusz norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, WFOŚiGW itp.

Więcej informacji i formularze znajdziecie na stronie UM Szczecin

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments