Nabór do projektu PROfesjonalizacja senioralnych NGO

W Lipcu 2015 roku Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 rozpoczyna działania skierowane do organizacji działających na rzecz seniorów. W ramach projektu PROfesjonalizacja senioralnych NGO oferuje wsparcie, które ma podnieść poziom wiedzy i jakość działania organizacji senioralnych, czyli takich, które działają na rzecz osób w wieku 60+.

Nieznany obiekt

PROfesjonalizacja senioralnychNGO to projekt skierowany do organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów z terenu gmin Szczecin i Stargard Szczeciński oraz powiatów stargardzkiego i gryfińskiego. Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 zaprasza do udziału osoby w wieku 60+.

W ramach prowadzonego wsparcia oferuje m.in.:

  • coaching dla organizacji pozarządowych, dzięki czemu wypracowany zostanie Długofalowy Plan Rozwojowy dostosowany do wewnętrznych potrzeb organizacji (10 godzin profesjonalnego wsparcia opartego na posiadanych zasobach i możliwościach rozwoju organizacji. Spotkania odbywać się będą w okresie od lipca do września, po wcześniejszym ustaleniu terminów z organizacją);

  • 3 szkolenia w terminie wrzesień- listopad, których tematyka dotyczyć będzie obszarów związanych z działaniem NGO (pisania wniosków o dofinansowanie, realizacji wydarzeń w przestrzeni publicznej oraz działań promocyjno-wizerunkowych);

  • 10 godzin doradztwa specjalistycznego, które odbywać się będzie od lipca do września, (w tym porady prawne, księgowe, finansowe) dostosowane do poziomu rozwoju organizacji i potrzeb;

  • bieżące wsparcie animatora organizacji, który odpowie na wszelkie pytania dotyczące działalności organizacji wykraczające poza zakres wsparcia specjalistycznego;

Jako zwieńczenie prowadzonych działań, odbędzie się seminarium dotyczące współpracy i działań senioralnych NGO na terenie województwa Zachodniopomorskiego.

Co zrobić, aby wziąć udział w projekcie?

  1. Zgłosić swoją organizację wypełniając elektroniczny FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY,

  2. Po otrzymniu formularza, przedstawiciel Sektora 3 skontaktuje się z organizacją w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

  3. Spośród zgłoszonych organizacji zostanie wybranych 10, które wezmą udział w projekcie,

  4.  Po deklaracji chęci udziału w projekcie nastąpi podpisanie umowy, która regulować będzie wszelkie prawa i obowiązki uczestnictwa w programie

Wszelkich informacji udzielą przedstawiciele Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 telefonicznie, pod numerem telefonu: 91 350 82 99 oraz mailowo, pod adresem: biuro@sektor3.szczecin.pl.

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments