Nabór do 11 edycji projektu Liderzy PAFW

Program Liderzy PAFW jest wyjątkową propozycją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności skierowaną do osób działających na rzecz rozwoju lokalnych środowisk, a w szczególności do uczestników programów Fundacji.

W programie mogą wziąć udział liderki i liderzy działający na rzecz rozwoju lokalnych środowisk, a przede wszystkim realizatorzy projektów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Program jest przeznaczony dla osób, które:

  • prowadzą aktywną działalność na rzecz swojego środowiska lokalnego od min. 2 lat
  • dostrzegają potrzeby zmian w środowisku i angażują innych, by je przeprowadzić
  • chcą wzmacniać swoją pozycję, by skuteczniej zmieniać rzeczywistość
  • mają gotowość do pracy nad swoim rozwojem liderskim i planowania go
  • mają czas, by pracować systematycznie i wziąć udział we wszystkich wydarzeniach przewidzianych w Programie

Osoby, które zakwalifikują się do Programu zobowiązują się do odbycia 12 spotkań z tutorem (odbywają się one w miejscu zamieszkania/działania lidera), uczestniczenia w spotkaniu inauguracyjnym, 4 zjazdach szkoleniowych, w wybranej wizycie studyjnej oraz Zlocie kończącym edycję.  Udział w Programie jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą wyłącznie koszty dojazdu do Warszawy na 4 szkolenia, inaugurację i zakończenie Programu (razem 6 podróży).

Zobacz Kalendarz Wydarzeń 11 edycji Programu>>

Jak się zgłosić?

Rekrutacja do Programu jest dwuetapowa. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy do 8 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (list motywacyjny, 2 rekomendacje, CV).

Na podstawie formularzy wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Do XI edycji zostanie zakwalifikowanych 36 uczestników oraz 10 tutorów.

Dowiedz się więcej o programie>>

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments