NA TROPIE RENIFERA - GRA MIEJSKA Z PSEM

Jeden z reniferów z zaprzęgu św. Mikołaja zaginął! Bez niego prezenty nie dotrą na czas do dzieci. Ostatnie doniesienia mówią, że renifer był widziany w Szczecinie. Podobno znakomicie się bawi w naszym mieście odwiedzając przyjazne czworonogom miejsca. Dlatego wysyłamy najlepsze miejskie psy, aby wytropiły go i pomogły wrócić do Laponii jeszcze przed Bożym Narodzeniem. 

GDZIE JEST RENIFER?

Słuchy chodzą, że... robił zakupy w samym centrum Szczecina. Dołącz do pierwszej takiej w Szczecinie gry miejskiej z psem i pomóż odnaleźć renifera! ZAPISY TRWAJĄ DO 13 GRUDNIA! Kartę gry i szczegółowe instrukcje otrzymasz po wysłaniu zgłoszenia na adres: gpies.team@gmail.com W temacie maila wpisz GDZIE JEST RENIFER, w treści – podaj skład zespołu poszukującego (imiona i nazwiska i wiek ludzi, imię psa, telefon kontaktowy do kapitana drużyny). To Ty decydujesz w jakim tempie i kiedy odwiedzasz poszczególne miejsca! Jednak przypominamy - do gry możesz zgłosić się nie później, niż 13 grudnia. Zabieraj psiaka i ruszaj w miasto!

Z POSZUKIWANIAMI MUSISZ ZDĄŻYĆ NA WIELKI FINAŁ W INKU – 19 grudnia (godz. 13.00-15.00)


ZASADY GRY I ZGŁOSZENIA:

1.Gra zostanie przeprowadzona w dniach 6-19 grudnia 2015 roku w Szczecinie
2.Celem uczestników Gry jest wyruszenie na spacer z psem po Szczecinie i zdobycie kolejnych adresów na karcie gry. Do każdego z nich należy się udać i potwierdzić obecność pieczątką na Karcie Gry. Aby zaliczyć Grę należy odwiedzić minimum pięć punktów. Uczestnik sam decyduje w jakim tempie i w jakich dniach (w czasie trwania Gry) odwiedza punkty. Musi jednak dostosować się do godzin otwarcia poszczególnych punktów.
3. Uczestnik dodatkowo może wziąć udział w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM. Na opisane zdjęcia dokumentujące wizyty w poszczególnych punktach, ale też pokazujące, jak Uczestnicy poruszają się po mieście w ramach Gry należy wysyłać na adres: gpies.team@gmail.com wpisując w temat maila numer Uczestnika (otrzymany podczas zgłoszenia). Zdjęcia na konkurs fotograficzny można nadsyłać do 18 grudnia do godz. 20.00. Jeden uczestnik może wysłać nie więcej, niż 12 zdjęć dokumentujących wizytę w różnych miejscach i trasę między nimi. Zdjęcia mogą być wysyłane w różnym czasie – jeśli jednak Uczestnik przekroczy limit zdjęć, pod uwagę będzie brane pierwszych 12.
4. Uczestnicy grają w zespołach lub indywidualnie. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja
5. Do Gry można zapisać się WYŁĄCZNIE internetowo na zasadach opisanych poniżej.
6. Zapisy internetowe będą trwały od 6 do 13 grudnia. Aby zgłosić się do Gry trzeba wysłać na maila: gpies.team@gmail.com zgłoszenie zawierające – imię, nazwisko oraz wiek Uczestnika (lub Uczestników – jeśli startuje drużyna), imię psa (psów) oraz telefon kontaktowy do kapitana drużyny. W odpowiedzi na zgłoszenie Uczestnik otrzyma potwierdzającego maila wraz z indywidualnym numerem, Kartą Gry do samodzielnego wydrukowania oraz pierwszymi instrukcjami. 
7.Udział w Grze jest DARMOWY. 
8.Wypełnioną Kartę Gry należy przynieść 19 grudnia do Szczecińskiego Inkubatora Kultury, gdzie odbędzie się Finał (szczegółowy plan Finału zostanie podany do publicznej wiadomości). 
9. Pierwszych 60 Uczestników, którzy się zarejestrują (decyduje kolejność zgłoszeń) oraz w dniu Finału oddadzą Kartę Gry z potwierdzeniem z co najmniej pięciu punktów otrzyma gwarantowane upominki.
10. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze Uczestnik wyraża zgodę na: 
a) Wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie; 
b) Przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883). 
c) Opublikowanie na stronach internetowych Organizatora, Patrona, Partnerów, Sponsorów oraz Firm biorących udział w grze zdjęć/filmów dokumentujących przebieg Gry oraz wyników gry. 
d) Opublikowanie nadesłanych na Konkurs Fotograficzny zdjęć na stronach Organizatora, Patrona, Partnerów oraz Firm biorących udział w Grze, jako punkty oraz ich ewentualne wykorzystanie w materiałach promocyjnych związanych z Grą.
11. Jeśli Uczestnik z jakiegokolwiek powodu zrezygnuje z udziału w Grze, proszony jest, aby poinformować o tym Organizatora mailowo.
12.Zgłaszając się do Gry i ruszając na trasę Uczestnicy zgadzają się na warunki Gry i potwierdzają, że zapoznali się z jej regulaminem.
Serdecznie zapraszamy!
PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments