My European City - spotkanie partnerów w Iasi w Rumunii

W związku z realizacją projektu My European City, przez Stowarzyszenie Media Dziajn, w dniach: 25.05 - 30.05.2015r. jego przedstawiciele przebywali w delegacji na spotkaniu Pretorskim Projektu MEC oraz towarzyszącego mu Citizen Forum w Iasi, w Rumunii.

"My European City" jest inicjatywą wspierającą nawiązywanie partnerstw pomiędzy miejscowościami z całej Europy oraz promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego. Projekt został stworzony z myślą promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i podniesienia świadomości obecności Europy w lokalnym otoczeniu i życiu codziennym.

Spotkanie Citizen Forum w Iasi miało charakter otwarty i dostępne było dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Iasi. Szczególnie istotny w ramach Citien Forum był natomiast kontekst międzynarodowy. W spotkaniu, warsztatach oraz debatach brali więc udział reprezentanci: Francji, Łotwy, Rumunii, Mołdawii, Wielkiej Brytanii oraz Polski.

Przedstawiciele Stowarzyszania Media Dizajn realizowali dla uczestników Citizen Forum warsztaty w pierwszym dniu spotkania. Prezentowane były działania prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz wspierania mobilności artystów w krajach europejskich, wspólnie opracowano oraz dyskutowano nad portretem artysty europejskiego, jak i nad najwłaściwszymi formami finansowania działalności artystycznej oraz mobilności.

Kolejne spotkanie w ramach My Europa City pod nazwą Innovation Meeting będzie miało miejsce jesienią 2015 roku.

Wszelkie szczegóły odnośnie Projektu My Europa City można zanieść na stornie www: myeuropeancity.eu

Comments