MY EUROPEAN CITY

Media Dizajn zakończyło realizację projektu My European City, będącego inicjatywą wspierającą nawiązywanie partnerstw pomiędzy miejscowościami z całej Europy oraz promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego. Projekt został stworzony z myślą o promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i budowania związków pomiędzy tym co lokalne i tym co europejskie.

Tym samym, podsumowując pracę nad projektem w ostatnich latach zapraszamy do zapoznania się z jego sprawozdaniem oraz zapraszamy na stronę projektu, który pomimo, że się zakończył nie oznacza zakończenia współpracy miast należących do Sieci My European City.

Projekt «My European City» został zrealizowany przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu "Europa dla Obywateli" Obszar 2 - Działanie 2.2 "Sieci Miast". 5 wydarzeń zostało przeprowadzonych w ramach projektu, zgromadzono na nich 435 uczestników, w tym 131 zagranicznych gości.

Wydarzenie 1 – Konferencja inaugurująca
Uczestnicy: W wydarzeniu wzięło udział 108 mieszkańców, w tym i 88 obywateli z różnych miast Polski, 9 uczestników z miast Arad i Iasi (Rumunia), 4 uczestników z miasta Jelgava (Łotwa), 4 uczestników z miasta Nottingham (Wielka Brytania), 2 uczestników z miasta Nantes (Francja) oraz 1 przedstawiciel z Rzymu (Włochy).
Lokalizacja/Termin: Konferencja odbyła się w Szczecinie, od 13/01/2015 do 15/01/2015
Opis: Celem konferencji było uruchomienie cyklu dwuletnich spotkań poświęconych wymianą dobrych praktyk pomiędzy partnerami My European City Network w zakresie szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego.  Podniesienie  świadomość  przynależności europejskiej, w tym miedzy innymi poprzez partycypacje w programie Europa dla Obywateli. 

Wydarzenie 2 – Forum obywateli  
Uczestnicy: W wydarzeniu wzięło udział 78 mieszkańców, w tym 65 uczestników z miast Iasi i Arad (Rumunia), 5 uczestników z miasta Nantes (Francja), 4 uczestników z miast Jelgava i Ryga (Łotwa), 2 uczestników z Budapesztu (Węgry), 2 uczestników ze Szczecina (Polska) oraz 1 uczestnik z miasta Nottingham (Wielka Brytania),
Lokalizacja / Termin: Konferencja odbyła się w Iasi w Rumunii od 26/05/2015 do 28/05/2015
Opis: Celem konferencji była wymiana dobrych praktyk w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego oraz włączenie społeczności lokalnej Iasi do dyskusji nad wymiarem przynależności europejskiej.

Wdarzenie 3 – Konferencja innowacji
Uczestnicy: W wydarzeniu wzięło udział 121 mieszkańców, w tym 70 uczestników z miast Nantes, Saint-Nazaire, Le Mans, Laval i Montreuil (Francja), 6 uczestników przyjechało ze Szczecina (Polska), 10 uczestników przyjechało z miasta Nottingham (Wielka Britain), 7 uczestników reprezentowało Iasi i Arad (Rumunia), 5 uczestników miasta Jelgava i Ryga (Łotwa), 4 uczestników Rzym (Włochy), 1 osoba reprezentowała Belgrad (Serbia), natomiast 4 osoby miasta Berlina i Hamburga (Niemcy), 1 osoba reprezentowała Budapeszt (Węgry), 4 uczestników Madryt (Hiszpania), 2 uczestników Porto (Portugalia), 3 uczestników przyjechało z Brukseli (Belgia), 1 uczestnik ze Sztokholmu (Szwecja), 1 uczestnik z Kopenhagi (Dania) oraz 1 uczestnik z Tallina (Estonia) oraz 1 z Amsterdamu (Holandia).
Lokalizacja / Termin: Konferencja odbyła się w Nantes, we Francji, od 12/08/2015 do 12/10/2015
Opis: Celem konferencji było stworzenie koncepcji „narzędzia” innowacyjnego społecznie i technologicznie w celu łatwiejszej komunikacji wymiaru europejskiego miast zgromadzonych w sieci. Dyskutowano na tematy takie jak: w jaki sposób można uczynić dany lokalny obszar bardziej europejskim, w jaki sposób uczynić dany obszar bardziej atrakcyjnym wizualnie dla obywateli europejskich?

Wdarzenie 4 – Branżowa konferencja innowacji
Uczestnicy: W wydarzeniu wzięło udział 67 mieszkańców, w tym 40 uczestników z miasta Arad i okolic (Rumunia), 3 uczestników z miasta Nantes (Francja), 3 uczestników z miasta Nottingham (Wielka Brytania), 4 uczestników z miasto Jelgava (Łotwa), 3 uczestników z Berlina (Niemcy), 7 uczestników z miast: Komarom, Gyula i Békéscsaba (Węgry), 4 uczestników z miasta Szczecin (Polska) oraz 3 uczestników z miasta Belgrad (Serbia).
Lokalizacja / Terminy: Konferencja miała miejsce w Arad, Rumunia od 24/05/2016 do 25/05/2016
Opis: Celem imprezy było opracowanie koncepcji innowacji, narzędzi wspierających oraz szkoleń dla specjalistów branżowych związanych z upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego oraz świadomości europejskiej.

Wdarzenie 4 – Konferencja zamykająca
Uczestnicy: W wydarzeniu uczestniczyło 61 mieszkańców, w tym 41 uczestników z miast Jelgava i Ryga (Łotwa), 5 uczestników z miasta Szczecin (Polska), 1 z uczestnik z miasta Nantes (Francja), 5 uczestników z miasta Arad (Rumunia), 1 uczestników z miasta Nottingham (Wielka Brytania), 2 uczestników z Berlina (Niemcy), 4 uczestników z miasta Joniskis (Litwa), 1 uczestnik z miasta Kopenhaga (Dania), oraz 1 z Sofii (Bułgaria).
Lokalizacja / Termin: Konferencja odbyła się w Jelgava, Łotwa od 27.09.2016 do 09.29.2016
Opis: Celem konferencji było podsumowanie ustaleń ze współpracy w trakcie wcześniejszych konferencji. Zebranie dobrych praktyk wpierania europejskości dziedzictwa kulturowego, jak i świadomości europejskości samych obywateli. Opracowano wytyczne dla kolejnych prac nad utrzymaniem rezultatów postanowień w ramach sieci My European City.

The project « My European City » was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens" Applicable to the Strand 2 – Measure 2.2"Networks of Towns"

5 events have been carried out within this project with 435 particpants including 131 foreign invited people

Event 1 - Kick Off Meeting
Participation:The event involved 108 citizens, including and 88 citizens from the cities ofPoland, 9 participants from the cities of Arad ans Iasi (Romania), 4 participants from the city of Jelgava (Latvia), 4 participants from the city of Nottingham (Great Britain), 2 participants from the city of Nantes, (France), 1 citizen from the city of Roma (Italia)

Location/w Dates:The event took place in Szczecin, Poland, from 13/01/2015 to 15/01/2015
Short description: The aim of the event was to launch the 2 year cycle of meetings dedicated to good practices betweenMy European City Network’s partners and invited people to raise awarness of citzizens through the European dimension of their city and the EU andEurope for Citizens program values.

Event 2 - Citizen Forum
Participation: The event involved 78 citizens, including 65 participants from the cities of Iasi and Arad (Romania),

5 participants from the city of Nantes (France), 4 participants from the cities of Jelgava and Riga (Latvia), 1 participant from the city of Budapest(Hungary),2 participants from the citiy of Szczecin (Poland),1 participant from the city of Nottingham (Great-Britain),

Location/ Dates:The event took place in Iasi, Romania, from 26/05/2015 to 28/05/2015
Short description: The aim of the event was to work on good practices regarding the targeted audience, the publics that the Network’s partners look forward analysing generations, way of life, social diversity… issues in order to built an agile offer of European citizenhood towards the citizens.

Event 3 - Innovation Meeting
Participation: The event involved 121 citizens, including 70 participants from the cities of Nantes, Saint Nazaire, Le Mans, Laval and Montreuil (France), 6 participants from the city of Szczecin (Poland), 10 participants from the city of Nottingham (Great-Britain), 7 participants from the city of Iasi and Arad (Romania), 5 participants from the city of Jelgava and Riga (Latvia), 4 participants from the city of Rome (Italy) 1 participant from the city of Belgrade (Serbia),  4 participants from the cities of Berlin and Hamburg (Germany), 1 participants from the city of Budapest (Hungary),4 participants from the city of Madrid (spain), 2 participants from the city of Porto (Portugal), 3 particpants from the city of Brussels (Belgium), 1 participant from the city of Stocholm (Sweden), 1 particpant from the city of Copenhagen (Denmark) and also 1 particpant from Tallinn (Estonia) and 1participant from Amsterdam (Netherland)

Location / Dates:The event took place in Nantes, France, from 08/12/2015  to 10/12/2015
Sort description:  The aim of the event was to explore the social and technological innovations avalaible or to be created by My European city Network’s partners to answer the question : how can we make our local area more European and more visually European for citizens ?

Event 4 – Professional innvoative Meeting
Participation: The event involved  67 citizens, including 40 participants from the city of Arad and cities around (Romania), 3 participants from the city of Nantes (France), 3 participants from the city of Nottingham (Great-Britain), 4 participants from the city of Jelgava (Latvia) , 3 participants from the city of Berlin (Germany), 7 participants from the cities of Komarom, Gyula and Bekescsaba (Hungary), 4 participants from the city of Szczecin (Poland), 3 participants from the city of Belgrade (Serbia).

Location/ Dates:The event took place in Arad, Romaniafrom  24/05/2016  to 25/05/2016
Short description:  The aim of the event was to work on the innovation and training for professionals that local collectivities and the civil society need to be more efficient meeting the citizens on their European citizenship awarness.

Event 5 – Evaluation and closing Meeting
Participation: The event involved  61 citizens, including  41 participants from the cities of Jelgava and Riga (Latvia), 5 participants from the city of Szczecin (Poland), 1 participant from the city of Nantes (France), 5 participants from the city of Arad (Romania), 1 participant from the city of Nottingham (Great-Britain), 2 participants from the city of Berlin (Germany), 4 participants from the city of Joniskis (Lithuania), 1 particpant from the city ofCopenhagen, (Denmark),1 particpant from thecity of Sofia (Bulgaria).

Location/ Dates:The event took place in Jelgava, Latvia from  27/09/2016  to 29/09/2016
Short description:  The aim of the event was to work and present the evaluation and perspectives of the good pratices exchanges worked during the 2 year cycle of meetings organised by the partners of the network and to create the framwork of a creative work betwwen the network partners and new partners to create a new common and innovative digital tool dedicated to the European citizen.


Comments