"MOJE MIASTO - SZCZECIN"

Dom Kultury „Klub Skolwin” ogłosił XII MIEJSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ zatytułowany "Moje miasto - Szczecin". Jest on skierowany do dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 6 - 18 lat. Zachęcamy do udziału.  

Prace powinny przedstawiać architekturę, przestrzeń, wydarzenia oraz inne okoliczności charakterystyczne dla Szczecina. Dopuszczane są różne techniki prac: malarstwo, grafika, collage, rysunek na podłożu papierowym. Termin nadsyłania prac konkursowych na adres organizatora do dnia 3 kwietnia 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia 22 kwietnia 2017 roku. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z pracami plastycznymi wykonanymi przez uczestnika (uczestników) Konkursu na adres:

Dom Kultury „Klub Skolwin”
ul. Stołczyńska 163
71-868 Szczecin

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych oraz ośrodków wychowawczych i odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:
* 6 – 9 lat
* 10 – 13 lat
* 14 – 18 lat

Format prac: A3 (42 x 30 cm) Prac nie należy oprawiać. Prace w innym formacie nie będą brane pod uwagę. Praca powinna być opatrzona kartą informacyjną. Nie należy zwijać prac! Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. Każda z placówek łącznie może nadesłać maksymalnie 12 prac.

Więcej informacji: http://www.klubskolwin.pl/konkursy/xi-miejski-konkurs-tworczosci-plastycznej-moje-miasto-szczecin/

Comments