Model współpracy administracji publicznej i NGO [publikacja]

Samorząd i organizacje pozarządowe różnią się, co może wydawać się oczywiste. Jednak nie zawsze zdajemy sobie sprawę z charakteru tych różnic i ich sensu. Polecamy lekturę publikacji "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych". 

Samorząd lokalny posiada wyborczą legitymację do działania, dysponuje zasobami finansowymi, zobowiązany jest do realizacji wielu zadań. Zadanie współpracy z organizacjami pozarządowymi postrzega jako jedno z wielu i to wcale nie najważniejsze. Organizacja pozarządowa jest natomiast dobrowolnym zrzeszeniem, działającym dla określonego, często środowiskowo, celu.

Można powiedzieć, że warunkiem współpracy tak różnych partnerów jest zdolność do samoograniczania się po obu stronach. Samorząd może podjąć próby „podzielenia się” władzą, a organizacja pozarządowa wpisać się bardziej świadomie w cele realizowane na poziomie lokalnym czy regionalnym. I właśnie tutaj obie strony mogą spotkać się jako partnerzy, którzy współpracują przy tworzeniu polityk publicznych rozumianych jako planowanie i wdrażanie działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb mieszkańców.  - fragment ze wstępu - 

W ramach realizowanego przez Pracownię Pozarządową i Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego projektu pn. „Współpraca z III sektorem – standardem zachodniopomorskich samorządów”  powstała nowa strona internetowa www.modelowawspolpraca.pl oraz publikacja „ABC aktywności społecznej”. Więcej informacji o projekcie tu. 

Publikacja "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych"jest dystrybuowana bezpłatnie i nie może być sprzedawana. Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Comments