Możliwość czy konieczność?

Coraz częściej słyszymy o „ekonomizowaniu się” organizacji pozarządowych, ale czy wszyscy rozumiemy pojęcia związane z tym zagadnieniem? O co tak naprawdę chodzi? Z pomocą przychodzi raport Jana Jakuba Wygnańskiego.

Raport zawiera informacje o poziomie i charakterze ekonomizacji trzeciego sektora w roku 2008. Dokument powstał na podstawie badań Stowarzyszenia Klon/Jawor. W badaniu zostały zaprezentowane cechy charakterystyczne podmiotów trzeciego sektora oraz wachlarz możliwych form działań ekonomicznych.

Raport odpowiada na najważniejsze pytania, takie jak:

- Jakie najważniejsze wyzwania stają przed organizacjami decydującymi się na podjęcie przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym (dochodowym)?
- Jakie są podstawowe wdrażane modele oraz ich skala w środowisku pozarządowym (w wymiarze międzynarodowym i krajowym)?
- Co może skłaniać organizacje do „ekonomizacji”, dlaczego proces ten może być pożyteczny dla samych organizacji?
- Co może być specyficznym „towarem” organizacji pozarządowych?

PLIKI DO POBRANIA

Komentarze