OTWARTA KONFERENCJA

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w otwartej konferencji „Nowe role środowisk twórczych: pracownicy socjalni, terapeuci, doradcy”. Chcemy podzielić się swoimi refleksjami na temat efektów twórczości artystycznej w środowiskach lokalnych.

9 listopada w godz. 10:00 – 15:00Szczecińskim Inkubatorze Kultury przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie odbędzie się konferencja pn. „Nowe role środowisk twórczych: pracownicy socjalni, terapeuci, doradcy” podsumowująca i prezentująca wyniki badań uzyskanych w ramach projektu. Podczas konferencji prezentować będziemy ustalenia dotyczące możliwości wykorzystania projektów ze sfery kultury do działań o charakterze interwencji społecznych. Chcemy uzupełniać tym samym regionalne dokumenty strategiczne dotyczące sfery społecznej o zapisy dotyczące wykorzystania kultury. 

Stowarzyszenie Media Dizajn realizuje obecnie projekt „Nowe role środowisk twórczych: pracownicy socjalni, terapeuci, doradcy” finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który ma na celu zdiagnozowanie zachodzących w ostatnich latach kierunków przeobrażeń roli artystów w lokalnych środowiskach. Przyjęta hipoteza zakłada, że w związku z zapotrzebowaniem na działania o charakterze interwencji w sferze problemów społecznych, środowiska twórcze podejmują coraz częściej tego rodzaju aktywność. Kierownikiem projektu jest dr Maciej Kowalewski – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się socjologią miasta i badaniami miejskich problemów społecznych.

Autorzy projektu postawili sobie za cel upowszechnianie nowych form aktywności twórców, poprzez stworzenie rekomendacji szerszego włączenia projektów ze sfery kultury do regionalnych i lokalnych polityk społecznych. W ramach projektu zorganizowano szereg paneli dyskusyjnych na terenie miast województwa zachodniopomorskiego, w których zasiedli przedstawiciele kultury i spraw społecznych z regionu. Dodatkowo lokalni twórcy udzielali indywidualnych wywiadów, dzieląc się swoim doświadczeniem. Działania te miały dostarczyć odpowiedzi przede wszystkim na dwa zagadnienia: Jaka jest kondycja środowisk twórczych w regionie zachodniopomorskim? Jakie doświadczenia posiadają regionalne środowiska twórcze w sferze rozwiązywania problemów społecznych?

Program konferencji:

10:00 -10:45 Przedstawienie wyników projektu badawczego „Nowe role środowisk twórczych: pracownicy socjalni, terapeuci, doradcy”.
10:45 -12:15 Prelekcje zaproszonych gości:
   •Transformacje środowisk twórczych
   •Kultura wobec problemów społecznych. Społeczne efekty twórczości
12:15 -12:45 Przerwa na lunch
12:45 -14:15 Prezentacja wybranych inicjatyw kulturalnych o charakterze interwencji społecznej
14:15 -14:30 - Przerwa kawowa
14:30 -15:00 Wyzwania i rekomendacje dla polityki społecznej. Podsumowanie konferencji


Udział w konferencji jest bezpłatny.
Pytania dotyczące konferencji należy kierować do Katarzyny Łabudy, drogą mailową: klabuda@mediadizajn.pl lub telefonicznie: 91 424 04 64.

Projekt „Nowe role środowisk twórczych: pracownicy socjalni, terapeuci, doradcy” został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury 2015 (zadanie: „Diagnoza dynamiki funkcjonowania środowisk twórczych”).

Zapraszamy!

PRZYSTAŃ (w) INKU!

Comments